Think Outside The Box

Transindex rovatok


Címke: «támogatások»

Nem támogatja többé a törpe vízerőműveket az EU

Az Európai Bizottság és Románia között augusztus 6-án aláírt Partnerségi Megállapodás stratégiai dokumentumában, amelyek az elkövetkező hét év fontos hazai beruházásait finanszírozó EU-s forrásairól szól, nem szerepelnek a törpe vízerőművek. Ennek következtében a törpe vízerőművek támogatása a nagyberuházások támogatásáért felelős EU-s operatív program kereteibe sem kerül bele, amely a szállítási, környezetvédelmi, energetikai és klímaváltozási beruházásokat támogatja. A WWF Románia jelentős civil győzelemként értékeli ezt.

A WWF Románia tagja volt az Európai Források Minisztériuma által létrehozott munkacsoportnak, amelynek feladata volt ezeket a stratégiai dokumentumokat létrehozni. A szervezet 2013 óta kommentárokkal és javaslatokkal látta el a csoportot, hogy az esetlegesen káros beruházások támogatását megakadályozzák. Legfontosabb eredmény, hogy a törpe vízerőművek ezután hét évig biztosan nem juthatnak majd EU-s forrásokhoz, így valószínűsíthetően ezek a beruházások jelentősen meg fognak ritkulni a közeljövőben. A törpe vízerőművek létrehozása az utóbbi két évben öltött jelentős méreteket, és gyakorlatilag különösebb ellenőrzés nélkül folyt, holott erős környezetromboló és szocio-gazdasági károkat okozott. A 2007 – 2013 között folyósított EU-s támogatások valamint az adófizetők által befizetett összegekből a zöld tanúsítványú beruházásokra fordított támogatások és egy elavult, hidroenergetikára vonatkozó törvényrendszer tehet róla, hogy hazánkban elszaporodtak ezek.

A WWF annak idején egy kampányt is elindított, „Hegyvidéki folyók: utolsó esély” néven egyetemeken, hegyi- és ökoturisztikai berkekben. Akkor több mint 20 000-en írták alá a szervezet által indított petíciót. Többek között a kampány hatására döntött úgy a Környezetvédelmi Minisztérium vízügyi, erdészeti és haltenyészeti osztálya 2014 februárjában, hogy ideiglenesen felfüggeszti az engedélyeztetést ezekre az erőművekre, és egy vegyes munkacsoportot hoz létre (civilek és a minisztérium dolgozói egyaránt részt vettek a munkában), amelynek feladata volt olyan elveket és kritériumokat megfogalmazni, melyek a hidroenergetikai szektort a jelenlegi jogszabályzat megváltoztatásával bővítenék. Ezután a Környezetvédelmi Minisztériumnak ki kell adnia egy rendeletet, amely pontosan behatárolná azokat a területeket, ahol egyáltalán nem történhetnek meg ezek a beruházások, valamint kijelölné a helyeket, ahol igen, viszont szigorítva.
További jó hír, hogy a biodiverzitás megőrzésére nyújtott pénzügyi támogatást idéntől megnövelik, nem is akárhogyan: 315 millió euró jut rá az eddigi 70 millió helyett, ez az Európai Regionális Fejlesztési Alap által folyósítható összegek 67%-át teszi ki.

Továbbá fontos lépés az is, hogy a nagyberuházásokat elősegítő operatív EU-s program ezentúl a természetvédelmet a klímaváltozás elleni küzdelem stratégiájába vonta be. Így a szárazság és az árvizek ellen a zöld infrastruktúrák visszaállítását fogják támogatni.

WWF

Öt környezeti nevelési programot támogat a közösségi kártya

December 31-én járt le a határidő, ameddig a közösségi kártya csíkszeredai használói dönthettek, mely ötletek kerüljenek támogatásra a Zöldszékely Alap negyedik pályázati kiírásán. Az előző alkalmakhoz viszonyítva jóval többen vettek részt a szavazási folyamatban, így sokan kivették a részüket nem csak a pályázati összegek begyűjtésében, hanem annak odaítélésében is.

A mostani kiírás tematikája a környezeti nevelés volt, amelyre a három kategóriában 6 település 8 iskolája nyújtott be pályázatot közel 30.000 lejt igényelve. Eleinte 15.000 lej volt a keret, de további 5.000 lejjel növelték a pályázati keretet, ennek segítségével öt környezeti nevelést célzó pályázat kerül támogatásra, összesen 20.000 lej összértékben. A csíkszeredai közösségi kártya programot a Zöld SzékelyFöld Egyesület működteti.

A közösségi kártya használóinak szavazatai eredményeként a következő pályázatok kerülnek támogatásra:

I. Csíkszeredai általános iskola

Nagy Imre Általános Iskola – Fától fáig
Támogatás értéke: 5.000 lej (72,5 pont – 134 szavazat)
A program célja felkutatni és feltérképezni Csíkszereda védett és védelemre érdemes fáit. A tevékenység során kidolgozásra kerül egy tanösvény, amely körbevezeti az érdeklődőket a város értékes fái között, névtáblák kerülnek kihelyezésre, valamint közzé tesznek egy ezekhez kapcsolódó ismeretanyagot.

II. Csíkszeredai középiskola

Székely Károly Szakközépiskola – A Székely Károly Szakközépiskola zöldövezetének rendezése
Támogatás értéke: 5.000 lej (113,4 pont – 133 szavazat)
A program célja a szakközépiskola diákjaiban a tudatos környezeti magatartás kialakítása, valamint szűkebb és tágabb környezetük védése és rendben tartása. Elkészül az udvar rendezési terve, felleltározzák a meglévő fákat, csemetéket ültetnek ki, padokat újítanak fel, lefestik a kerítést, valamint egy fotókiállítást szerveznek meg.

III. Csíki medencei vidéki iskola

Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos – Természetbarátok találkozója
Támogatás értéke: 1.000 lej (244,1 pont – 361 szavazat)
A program célja: 2013. június 8-9-én szervezték meg a Természetbarátok Találkozóját Pásztorbükkön a felcsíki vidéki iskolák (8 iskola) részvételével. Júniusban újra meg szeretnénk szervezni helységünk egy másik nevezetes részén, a Békás-szoros Nagyhagymás Nemzeti parkban a Természetbarátok Találkozóját. Az idei tanévtől a rendezvénybe bevonnák az alcsíki és gyimes-völgyi iskolákat is.

Márton Áron Általános Iskola, Csíkszentdomokos – Mi fán terem a környezetvédelem?
Támogatás értéke: 5.000 lej (84 pont – 113 szavazat)
A program célja: Az emberiség környezetre gyakorolt hatásának felismertetése a kisiskolások iskolán kívüli tevékenysége során. Számos tevékenység lebonyolítását tervezik: a település öreg fáinak feltérképezése, előadás a környék védett és kihalt növény- és állatvilágáról, tanulmányi kirándulások, öko-mesék pályázat, közvélemény-kutatás stb.

Cserei Mihály Általános Iskola, Csíkrákos Környezettudatosítás, védett területek szerepe
Támogatás értéke: 4.000 lej (29,5 pont – 39 szavazat)

Forrás: közlemény