Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 29.9.2011

A deltától a pannon szikes gyepig: 7 ország fog össze a vizes élőhelyek védelmében


A veszélyeztetett borzas gödény vagy pelikán állománya nagyon lecsökkent Európában, legnagyobb fészkelőhelye a Duna-deltában található. Fotó: dracobotanicus/flickr.com

Tokfélék, gólya, a parlagi vipera és a kerecsensólyom is szerepel azon fajok közt, amelyeket egy délkelet-európai programban részt vevő szervezetek fokozott védelemre javasoltak. A Natura 2000 területek vizes élőhelyeinek hatékonyabb megőrzését és jobb kezelését célzó programban romániai és magyarországi szervezetek, önkormányzatok is részt vesznek. A projekt Magyarország, Ausztria, Olaszország, Bulgária, Görögország, Románia és Szerbia együttműködésével valósul meg.

kérdezett: B.D.T.

Két magyarországi, 3-3 osztrák, olasz és román, valamint 1-1 szerb, bolgár és görög szervezet – köztük nemzeti parkok, önkormányzatok, egyetemek és kutatóintézetek – vesznek részt a munkában, melynek teljes költségvetése 2.545.000 euró. A főpályázó a magyarországi, túrkevei székhelyű Nimfea Természetvédelmi Egyesület. A kiadások 75 százalékát európai uniós pályázati forrásból, míg egynegyedét saját erőből finanszírozzák.

A délkelet-európai területi együttműködési program romániai partnerei a Duna-Delta Nemzeti Fejlesztési és Kutatóintézet (Instututul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii), Temes Megyei tanács, valamint az önálló költségvetéssel nem rendelkező Duna-Delta Bioszféra Rezervátum Adminisztrációja (Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii).

Az érintett országok képviselői 2014 januárjáig dolgoznak együtt, a kiválasztott fajok és élőhelyek jellege szerint 4 munkacsoportot alkotva. A cél közös nemzetközi stratégia és eszközrendszer kidolgozása a Natura 2000 hatálya alá tartozó vizes élőhelyek hatékonyabb megóvására és ésszerűbb, fenntarthatóbb kezelésére. A projekt része az új stratégiák és szemlélet nemzeti szintű elfogadtatása és gyakorlati megvalósítása; élőhelyek és fajok szerinti nemzetközi cselekvési tervek kidolgozása, védelmi akciók megvalósítása; a fenntartható turizmus népszerűsítése.

A projekt jelenlegi formájában voltaképen egy keret, amelyet az elkövetkező időszakban töltenek meg konkrét tartalommal, azaz programokkal: például azt, hogy milyen védelmi akciókat szerveznek majd, csupán 2012-ben határozzák meg pontosan. Még a munkacsoportok sem alakultak meg. Fábián Zsófiát, a főpályázó Nimfea egyesület projektvezetőjét kérdeztük a részletekről.

Hogyan lehet egy vizes élőhelyet jobban kezelni, hatékonyabban megőrizni? Milyen lépések szükségesek ehhez?

Ez a kérdés nagyon összetett, mivel a vizes élőhelyek kategóriájába nagyon sokféle élőhelytípus beletartozik az édesvízi közösségektől a tengerparti árapályzónán át a pannon szikes gyepekig. Ebből látható, hogy a kategória nem kezelhető egységként, ezért fognak élőhelypreferencia alapján munkacsoportok alakulni. A munkacsoportok tagjai – akik főleg terepi szakemberekből állnak majd – fogják együttesen megalkotni a stratégiát.

Élőhely-rehabilitációt is terveznek?

Igen, lesznek olyan munkacsoportok, amelyek élőhelymegőrzésre és rehabilitációra fognak koncentrálni.

Miért pont ez a hét ország vesz részt a projektben, és miért pont ezek a partnerszervezetek?

Az egész program ötlete Ravennából, Olaszországból indult, ők kerestek meg minket, hogy vállaljuk a főpályázói szerepet. A többi partner a régebbi tapasztalatok alapján kapott meghívást, amiben szerepet játszott az együttműködés sikeressége, a partnerek megbízhatósága, szakmai hátterének ismerete. Ahogy nőtt a programban részt vevők száma, az új partnereket a szervezetek ajánlottak. Az országok esetében minél szélesebb, nagyobb területet szerettünk volna lefedni, így került be Szerbia is EU-n kívüli országként, ezzel is gazdagítva az összefogást, hiszen náluk a Natura 2000 területek kialakítása még nem történt meg.

Melyik a négy munkacsoport/terület, amiben a partnerek együtt dolgoznak?

A program előkészítése folyamán minden partner javasolhatott élőhely- és fajkategóriát, amit februárig igyekszünk leszűkíteni. A konkrét munkacsoportok így egyelőre még nem alakultak ki, ez a program előrehaladtával fog megtörténni, remélhetőleg még február előtt. Legalább két élőhelyre és legalább két fajra koncentráló csoportot hozunk létre, a 4 tehát csupán irányszám.

Milyen fajokra koncentrálnak, amelyeknek a védelme szükséges?

A programban a partnerek által javasolt fajlista a következő: közönséges tok (Acipenser sturio); adriai tok (Acipenser naccarii); parlagi vipera (Vipera ursinii ssp. Moldavica); borzas gödény (Pelecanus crispus); rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus); kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus); fehér gólya (Ciconia ciconia); fekete gólya (Ciconia nigra); törpegém (Ixobrychus minutus); vörösnyakú lúd (Branta ruficollis); cigányréce (Aythya nyroca); parlagi sas (Aquila heliaca); fekete sas (Aquila clanga); kerecsensólyom (Falco cherrug); túzok (Otis tarda); ugartyúk (Burhinus oedicnemus); fattyúszerkő (Chlidonias hybridus); szalakóta (Coracias garrulus); közönséges ürge (Spermophilus citellus).


Dankasirályok és fattyúszerkők csapata pihen a nagy-sziki projekt területen, háttérben a balmazújvárosi templomtoronnyal (2010. augusztus). Fotó: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

Később ezt a listát fogjuk leszűkíteni minimum két fajra, olyanokra, amelyek többnyire minden szervezet érdeklődési körébe beletartoznakk, és ezekre fogunk akciótervet készíteni, melyet nemzeti szinten is szeretnénk elfogadtatni.

Hogyan akarják népszerűsíteni a fenntartható turizmust? Erre mennyi pénz áll rendelkezésre?

A fenntartható turizmust egyrészt népszerűsítő, ismeretterjesztő kiadványok terjesztésével próbáljuk majd elérni. Ehhez kapcsolódnak családoknak, iskoláknak szervezett oktató jellegű műhelymunkák szervezése, valamint terepi kirándulás, aminek keretében a résztvevő szervezetek saját mintaterületükön keresztül mutatják be annak értékeit és sebezhetőségét. Mindeközben a hatásokat folyamatosan monitorozni fogjuk. Erre együttesen 147 630 € áll rendelkezésre.

A romániai partnerek milyen projektekre és mekkora összegeket kapnak?

A romániai partnerek saját programja még nem alakult ki, ez is a munkacsoportoktól és a kiválasztott élőhelytől/fajtól függ majd.

Címkék: , , , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!