Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 23.2.2011

Erdészlobbi versus környezetvédők. Enyhítenének a természetvédelmi területek jogszabályán

Erdőkitermelési övezet a Bálványos-Csomád Natura 2000-es területen, 2010. július 25.

Zöld út a vadászatnak és az erdőkitermelésnek a természetvédelmi területeken?! Az elfogadás előtt álló, természetvédelmi területek kezelésére vonatkozó törvénytervezetnek olyan módosításai merültek föl, amelyek a környezetvédők szerint elfogadhatatlanok. Az ellenlobbi nagyon erős: sok olyan befolyásos személy létezik, akiknek érdekeltségeik vannak a védett területeken.

Bakk-Dávid Tímea, Rácz Tímea

A 2007/57-es sürgősségi kormányrendeletet, amely a természetvédelmi területek kezelését szabályozta, különböző módosítások bevezetésével törvénnyé szándékoznak emelni. Környezetvédő szervezetek megtudták, a módosítások között szerepel többek között annak a cikkelynek az eltávolítása a szövegből, amely kimondta: az erdőművelést a természetvédelmi területek kezelési tervének megfelelően kell végezni (ami gyakorlatilag azt jelenti, ha kiveszik, zöld utat adnak az erdőkitermelésnek); továbbá be akarnak iktatni egy olyan cikkelyt, amely engedélyezné a vadászatot ezeken a területeken, még a nemzeti parkokban is. Emellett olyan módosító javaslatok is vannak, amelyek könnyítenék a természetvédelmi területeken az ingatlanberuházások engedélyeztetését.

>> A törvénytervezet szövege >>

A Natura 2000 Civil Koalíció – azaz a romániai Natura 2000 természetvédelmi területek hálózatának kiépítésében és működtetésében, illetve általában a természetvédelemben érdekelt mintegy félszáz szervezet szövetsége – azt kéri a kormánytól, ne enyhítsék a meglévő jogszabály rendelkezéseit, hanem módosítások nélkül küldjék a parlament elé. Az ügyben a Környezetvédelmi Koalíció (Coalitia de Mediu) is fellépne, ez az ernyőszervezet mindenféle zöld civil szervezetet magába foglal. A Natura 2000-es Civil Koalíciónak volt 2005-ben egy új törvénykezdeményezése, amelyet Cornel Popa nagyváradi PNL-s képviselő nyújtott be, de a parlamenti procedúra közben, az országos erdészet (RNP Romsilva) lobbijának hatására kiheréltek. Most is az állami erdészet lobbijának köszönhetően akarják betenni, hogy az erdészeti üzemtervek ne legyenek alárendelve a védett területek kezelési tervének, véli Márk-Nagy János, a szatmárnémeti Erdélyi Kárpát Egyesület ügyvezető igazgatója.

A szervezetek képviselői csütörtökön keresik meg Borbély László környezetvédelmi minisztert, hogy előadják álláspontjukat a szóban forgó törvénymódosításokról. Borbély László a TOTB megkeresésére elmondta: már régóta tervben van a természetvédelmi törvény módosítása, azonban az enyhítéssel nem ért egyet, hanem úgy véli, még nagyobb szigorításokra lenne szükség. Reméli, hogy a parlamentben sikerül leállítani a módosító javaslatokat, és azt is, hogy az egyes polgármesterek megértik: a befektetők vonzása nem történhet a természetvédelmi területek kárára.

A szatmárnémeti Erdélyi Kárpát-Egyesület a Túrmenti Természetvédelmi Terület gondnoka. Márk-Nagy János a Natura 2000 Civil Koalíció részéről részt vett a tervezet verzióinak véleményezésében.

Az előzetes egyeztetéseken milyen módosító javaslatok merültek fel? Gondolom, a természetvédelmi szervezetek részéről inkább szigorítani szerettek volna a szabályozáson. Milyen javaslataik voltak?

Márk-Nagy János: Igazából nem is volt közmeghallgatás a törvényről, csak amolyan egyeztetés, amikor gyakorlatilag egyik napról a másikra kellett véleményezni egy már meglévő (többnyire rossz) anyagot. Alapvetően egy rosszul elkészített és útközben rosszul módosított sürgősségi kormányrendelet (57/2007) törvénnyé emelésének a procedúrájáról van szó. A gyors iramban történő véleményezés ezert nem is tűzhetett ki mást célul, mint azt, hogy tompítsa a jogszabályban lévő hibákat. Ezert is lehetséges az, hogy most is csak az eredetileg beterjesztett jogszabály törvényként való elfogadását szorgalmazzuk és nem egy teljesen új védett területekről szóló törvény megalkotását. Gyakorlatilag a 2000-ben megjelent 236-os sürgősségi kormányrendelet sokadik módosításáról van szó, amelyben folyton bennmaradt (meg bele is került) egy csomó hiba.

Tehát nem létezett egyeztetés, hanem csak annyi, hogy a civilek amint tudomást szerezek a tervezetről, igyekeztek minél gyorsabban hozzászólni, tompítani a törvényhozók által javasolt, a védett területekre káros hatású módosításokat. Általában egyik napról a másikra kellett dolgozzunk, és ez azt jelentette, hogy elsősorban a képviselők aberrációt próbáltuk kivédeni.

Ilyen volt pl. az, hogy ki akarták venni a védett területek kezelőinek ellenőrzési, igazoltatási és bírságolási jogát, vagy azt a kötelezettséget, mely szerint a hatóságok, jogi és magánszemélyek kötelesek minden olyan információt a védett területek kezelőinek rendelkezésére bocsátani, amelyek szükségesek a védett terület kezeléséhez.

Alapvetően az a véleményem, hogy egy teljesen új törvényt kellene kidolgozni a természet védelméről (amiben benne vannak a védett területekre vonatkozó előírások éppúgy, mint a védett területeken kívüli faj- és élőhelyvédelmi előírások, valamint az élettelen természeti értékek védelmére vonatkozó előírások). És persze széleskörű szakmai egyeztetéssel.

Hogyan történhetett, hogy – amennyiben jól értettem – “fű alatt”, utolsó pillanatban módosítani akarnak a törvénytervezeten?

Országos szinten nagyon nagy az elégedetlenség a védett területek által jelentett korlátozások miatt, főleg az erdészeti és ingatlanfejlesztési biznisz “szürke” területén, azaz sok olyan befolyásos személy létezik, akiknek érdekeltségeik vannak a védett területeken. Valószínűleg az ő lobbijuknak köszönhető ez a módosítási kezdeményezés. Konkrétan, az építkezések elősegítése például Lucia Varga PNL-s képviselő, volt környezetvédelmi minisztériumi államtitkárnak is érdeke, ugyanis érdekelt az Erdélyi Szigethegység Tájvédelmi Körzetben, a Pádisi-fennsíkon tervezett turisztikai nagyberuházásban.

Egy Natura 2000-es területet kezelő szervezet számára melyek a legnagyobb nehézségek, amelyek akadályozzák feladata ellátásában? Kevés ember, anyagi gondok, a törvény nem teszi lehetővé, hogy büntetéseket szabjanak ki, nincs valódi “hatalmuk” – én nagyrészt ezeket hallottam másoktól, Ön hogy látja ezt a kérdést?

Az állam nem támogatja anyagilag a védett területek kezelését. Értem ezalatt elsősorban a normatív támogatás hiányát, és az állami pályázatok csekély mértékét. Ezzel kapcsolatban például nagyon jól illusztrálja a minisztérium “elkötelezettségét” a védett területek iránt a Környezetvédelmi Alapból a természetvédelemre és védett területek kezelésére 2011-re előirányzott összeg alig 250.000 eurós mértéke, szemben a roncsautó-program millióival. Ráadásul a roncsautó-program nem is egy környezetvédelmi program, hanem a gépjárműgyártók burkolt támogatása.

Az összes többi probléma a pénzhiányból származik. Ha lenne normatív támogatás, akkor lenne elég természetvédelmi őr, aki járőrözzön, lenne jármű is, amivel terepre lehetne járni, és lenne pénz ügyvédre is, ha beperelnek a megbírságoltak, vagy akiknek nem adtunk engedélyt a természetkárosító tevékenységeikre. A törvények lehetővé teszik, hogy igazoltassunk, bírságoljunk, bemehessünk a védett területen bárkinek a területére, de a természetvédelmi kezelők többsége nem mer élni ezzel a joggal.

Natura 2000-es területeken eddig is volt erdőkitermelés – mit jelent a most tervezett módosítás, amely tulajdonképpen megkönnyítené a kitermelés engedélyeztetését?

A Natura 2000-es területeken a kitermelés elméletileg nem tiltott, csak azt úgy kell végezni, hogy ne károsítsa azokat az élőhelyeket és fajokat, amelyek a védett terület létrehozásának alapjául szolgáltak. És ez független attól, hogy létezik vagy nem létezik elfogadott üzemterv. Ha a régebbi üzemterv például azt írja elő, hogy egy erdőt tarra kell vágni, és ha ott olyan fajok károsodnának, amelyek védettek, akkor az a tarvágás illegális, ugyanis az EU Élőhely Irányelve alapján biztosítani kell a közösségi jelentőségű fajok védelmét. A védett terület kezelőjének lehetősége van az ilyen munkálatok megtiltására. Ez csak fellépés kérdése.

Épp ezért szeretné az erdészlobbi az erdészeti üzemterveket a védett területek kezelési terve fölé rendelni, mert akkor lehetőségük lenne a természetvédelmi elvekkel ellentétes erdészeti üzemterveket is engedélyeztetni. Ez részben sikerült az Erdészeti Törvénykönyv 2008-as módosítása által, amely kimondja, hogy az erdészeti üzemtervek részei kell legyenek a védett területek kezelési terveinek.

Ugyanez a kérdés az ingatlanberuházásokra is. Úgy tudom, magánszemélyek, cégek vagy önkormányzatok eddig is építkezhettek, ha egy létező településrendezési tervbe már korábban belefoglalták a terveket. Panziók, hétvégi házak, szállodák stb. nőttek ki a földből gombamódra. Hogy lehetne ezt a jelenséget visszaszorítani, eddig milyen beleszólásuk volt a kezelőknek az ingatlanberuházásokba? Mi változna, ha még tovább enyhítenének a jogszabályon?

Az ingatlanberuházásokra vonatkozó módosítások elsősorban a nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek (parc natural) bizonyos övezeteire irányulnak. (Ez a két védett terület kategória az, amelyek övezetekre/zónákra vannak osztva, amelyekben különböző megszorítások és védelmi intézkedések vannak érvényben).

A parlamentben a törvény elfogadását megakadályozó lobbi gyakorlatilag azt szeretné, ha olyan övezetekben is engedélyezett lenne az építkezés, amelyekben eddig ezt a jogszabály tiltotta. Ezzel a módosítással elhárulnának az akadályok jónéhány régóta áhított beruházás elől, pl. a fentebb már említett pádisi sporttelep, vagy a Basescu-útjának is nevezett DN66A építése több nemzeti parkon és Natura 2000-es területen keresztül.

>> A DN66A megépítése ellen tiltakozók Facebook-oldala >>

A vadászattal kapcsolatban mi volt a korábbi rendelkezés? Ön szerint hogyan kellene szabályozni a vadászatot a természetvédelmi területeken?

Eredetileg a vadászat tiltva volt a nemzeti parkok (parc national) és a tudományos rezervátumok (rezervatie stiintifica) területén. A vadászati törvény módosításával megengedték, hogy a nemzeti parkok területén is lehessen vadászni. A természetvédelmi területeken (rezervatie naturala) a védett területek törvénye értelmében csak olyan tevékenységek végezhetők, amelyek szükségesek a terület védelmi célkitűzéseinek eléréséhez, azaz lehet vadászni olyan fajokra, amelyek károsíthatják a védelem tárgyát képező élőhelyeket és fajokat.

A Natura 2000-es területeken elvileg nem tiltott a vadászat, de az nem szabad károsítsa a védelem tárgyát képező élőhelyeket és fajokat. Általában, a Natura 2000-es területeken minden megengedett, amiről bebizonyítható, hogy nem árt azoknak az élőhelyeknek és fajoknak, amelyek védelmére a területet létrehozták.

Tehát véleményem szerint a vadászatot csak bizonyos kategóriájú védett területeken lehet engedélyezni. A nemzeti parkokban és a tudományos rezervátumokban szakmailag helytelen lenne engedélyezni a vadászatot, ugyanis ezek olyan védett területek, ahol a hangsúly a természetes folyamatok zavartalanságának biztosításán és az emberi behatások csökkentésén kellene legyen.

Sajnos az Országos Vadász- és Sporthorgász Egyesület (AGVPS) vezetőségében minden pártból vannak képviselők és szenátorok, ezért nagyon nehéz kivédeni a lobbijukat.

>> Törvényesen vágják a bükkerdőt Bálványos és Sepsibükszád között
>> A fenntartható fejlődés jegyében zajlik a kitermelés a Mikes-örökösök szerint
>> Vinca Minor Egyesület: úgy gazdálkodjanak az erdőkkel, ahogy nagyapáik
>> Épül és kiépül Bálványos. Wellness-szálló lesz az Ibolya-strand helyén

Címkék: , , , , , , , , ,

2 hozzászólás

 1. A hozzászólás szerzője: Vizauer T. Csaba
  Közzétéve: 24.2.2011, 11:29 pm

  Úristen, te János (vagy Timeák???), remélem még nem jött el az ökoterrorizmus ideje Romániában, és még senkit sem kasztráltak a természetvédelem kontra erdészeti érdek csatamezején. Mert a következő szövegkörnyezetből számomra nem egyértelmű, hogy kit vagy mit “heréltek ki”…azaz ezt a szót denotációs vagy konnotációs értelemben kell itt értelmezni. Ha még konnotációs jelentésű is ez a szó, erősen szexuális felhangja van…Tovább merengve a gondolaton, már nem is merek rákérdezni, mire gondoltál/gondoltatok a “betenni” szóval…

  “A Natura 2000-es Civil Koalíciónak volt 2005-ben egy új törvénykezdeményezése, amelyet Cornel Popa nagyváradi PNL-s képviselő nyújtott be, de a parlamenti procedúra közben, az országos erdészet (RNP Romsilva) lobbijának hatására kiheréltek. Most is az állami erdészet lobbijának köszönhetően akarják betenni, hogy az erdészeti üzemtervek ne legyenek alárendelve a védett területek kezelési tervének, véli Márk-Nagy János”

  Komolyra fordítva a szót: a román kormány részéről jelenleg folyó, az EU által megkövetelet Natura 2000 hálózat “kibővítésének” látaszatmegoldása is külön “megérne egy misét” (azaz egy cikket). Állitólag március elejéig véglegesítik a listát, de az eddig elfogadott területek távolról sem elégitik ki az ökológiai hálózat fogalmát vagy akár az élőhelyek és fajok védelmének szükségességét. Az ismételten irodában megrajzolt területek nyilván tükrőzik a mindenféle más lobbi erejét, csak a természtevédelmét nem. S mindezért állitólag 1 millió eurót emésztettek fel az “elefáncsonttorony szakemberek”. Nekik is jól ment a lobbi…A szerény erőforrásokból, szinte önkéntesen dolgozó civil szervezetek és lelkes szakemberek terepi adatokkal alátámasztott javaslatainak zömét meg magasból le…söpörték az asztalról. S most mindezzel párhuzamosan kísérlet történik a 2007/57 sürgösségi kormányrendelet törvénnyé való meggyalázására.

 2. A hozzászólás szerzője: Erdeink fontosságára figyelmeztet az ENSZ az Erdők Világnapján » Think Outside The Box
  Közzétéve: 21.3.2011, 4:21 pm

  […] Erdészlobbi vs. környezetvédők. Enyhítenének a természetvédelmi területek jogszabályán AKPC_IDS += "7060,";AKPC_IDS += "7060,";AKPC_IDS += "7060,";AKPC_IDS += "7060,";AKPC_IDS += "7060,";AKPC_IDS += "7060,";Címkék: ENSZ, erdő, erdők nemzetközi éve, erdők világnapja, erdőkitermelés, main, WWF […]

Szólj hozzá!