Think Outside The Box

Transindex rovatok


Urban Legend | 9.12.2010

Lecsengett világvégék: amikor mégsem haltunk meg

A 2012officialcountdown.com honlap fejléce

Amióta világ van, a végét is várjuk. Talán a megsemmisüléstől való félelemnél is erősebb a kíváncsiság, hogy megtudjuk, mikor is következik ez be. Nemcsak a vallási fanatikusok és Biblia-értelmezők kenyere a jóslás: asztrológusok, tudósok vagy egyszerűen önjelölt próféták is szeretik kiszámolni az Armageddon pontos dátumát.

összeállította: Rácz Tímea

Bár a 2012-től való rettegés kezd egyre inkább alábbhagyni, minden napra juthat egy-egy olyan esemény (háború, természeti csapás), amely miatt a téma örökké aktuális. Azonkívül az emberek is nyilvánvalóan igénylik a misztikus ismereteket, különben nem botlottunk volna olyan oldalakba, mint az armageddononline.org vagy a doomsdayguide.org. Ez utóbbi még arra is tartalmaz tippeket, hogy világvége esetén hogyan éljünk túl az utolsó percig.

A jóslatok nagy száma miatt csak a fontosabb “elmaradt” világvége-témakörökből válogattunk néhányat.

Világvége csillagászati számítások alapján

Ponori Thewrewk Aurél csillagász egyik cikkében számba veszi a legtöbb ilyen jellegű apokalipszis-jóslatot. Egyikük 1186. szeptember 15-re teszi a világ végét, mivel mind a hét akkor ismert „bolygó” (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz) 10 fokon belül együtt áll majd. A 16. században Johannes Stöffler asztrológus azt állapította meg, hogy 1524. február 20-án minden bolygó a Halak jegyében áll össze, és ez vízözönt okoz majd. (Pedig a Biblia szerint Isten megígérte, hogy még egy özönvíz nem lesz…)

Az egyik huszadik századi, csillagászati ihletettségű világvége-dátum 1962. február 5. volt. Akkor is szokatlan bolygóegyüttállás, sőt napfogyatkozás volt – a véghírnökök másik kedvence, hiszen a nap elsötétülése csak rosszat jelenthet. Az 1999-es napfogyatkozáskor szintén kisebb méretű pánik tört ki, ugyanis ezt a dátumot még Nostradamus is megjósolta. (Ahogyan 2012-t, a kétezerötszázas vagy háromezez-hétszázas évek világvégéjét is).

Az üstökösöket szintén a vég jelének tartották, a Jelenések könyve ehhez jó alapot ad, pl: „A harmadik angyal is megfújta a harsonát. Erre az égből lehullott egy nagy csillag, s mint égő fáklya, lobogott.” (Jel 8, 10.) Legismertebb a Halley és a Hale-Bopp üstökösök esete: előbbi 1910-ben volt látható, és a pánikkeltésben a sajtó is hatalmas szerepet játszott. Landgraf Ildikó néprajzkutató ezt írja a jelenségről: „A The New York Times 1910. február 8-án a Yerkes Obszervatórium erre vonatkozó híradására hivatkozva címlapján foglalkozott Flammarion francia csillagász és más tudósok elméletével, amely szerint az üstökösnek a Föld légkörét érintő csóvája tele van ártalmas gázokkal, amelyek elpusztíthatják a bolygó élőlényeit. Rövid időn belül világméretű pánik tört ki, rettegve attól, hogy a Föld nem sokára halálos gázfelhőben fog fürdeni, és hamarosan itt a végítélet.” Később hiába közölték le csillagászok táviratait helyreigazításképp, az általános világvége-hangulat tartotta magát, az emberek az igazság elhallgatásával vádolták a tudósokat. A Hale-Bopp 1997-es érkezésekor a Mennyország kapuja nevű szekta tagjai tömeges öngyilkosságot követtek el, úgy gondolták, hogy az üstökös mögött űrhajó érkezik, amely felveszi a lelküket.

Világvége kerek számok alapján

A kerek évfordulókat mindig szeretjük megünnepelni, nemde? Krisztus születésének feltételezett 1000. évfordulója azonban nem ünneplésre, hanem félelemre adott okot az akkor élőknek: a görög khiliaszták (khilioi = ezer) élen jártak a pánikkeltésben. Az ezer amúgyis kerek, a mesékben is használatos, mágikus töltettel bíró szám, emellett az apokalipszisvárók fő forrásában, a Jelenések könyvében is gyakran előfordul.

Ponori Thewrewk Aurél írása szerint a 980-as évektől kezdve járványok és egyéb katasztrófák pusztítottak világszerte, így nem volt nehéz elhinni, hogy az utolsó nap valóban közeleg. Amikor az ezredik év is Armageddon nélkül múlt el, az ehhez ragaszkodók Krisztus halálának/feltámadásának/mennybemenetelének 1000. évfordulójára, azaz 1033-ra módosították a dátumot. Mint ahogyan a mellékelt ábra is mutatja, ez sem vált be.

Ezek után 2000-re értelemszerűen újabb apokalipszist jósoltak, részint a kerek évforduló, részint “furcsa” bolygóegyüttállás miatt. Május 5-én a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz egy mindössze 26 fok széles területen mutatkozott együtt, amely valójában egyáltalán nem ritka, 1994-ben is hasonló együttállást figyelhettek meg.

Világvége járványok miatt

1665-ben a második nagy londoni pestisjárvány pusztítása alatt ismét sokan kezdtek arra gyanakodni, hogy ez a vég kezdete. Számos bibliai referencia utal arra, hogy a járványok Isten büntetését jelentik (pl. az egyiptomi tíz csapás), emellett a fekete halál valóban számos áldozatot szedett. A kór szerencsére visszavonult, és a világnak ismét nem lett vége.

Világvége programozva, avagy Y2K

Ha belegondolunk, az egyik legoptimistább világvége-verzió volt ez, hiszen e forgatókönyv szerint nem a világ és az emberiség, „csak” a számítógépes rendszer omolna össze a dátumformátum programozása miatt. Attól féltek ugyanis, hogy az évszámnak csupán az utolsó két számjegyét kijelző formátum 1900-nak értelmezte volna a 2000-et, így az összes ügyintézés, nyilvántartás, de az áram- és gázszolgáltatás működésébe hiba csúszott volna. Hála Istennek és a szemfüles informatikusoknak, a hibát kijavították, és még ez a részleges világvége is elkerülte a Földet.

A Haley-üstökös 1910-ben

Világvége „csak úgy”, mert megjósolták

Ezekből a jóslatokból lelhető fel a legtöbb a történelem folyamán. Önjelölt próféták és új messiások hirdették hangos szóval, hogy angyalok vagy más túlvilági lények figyelmeztették őket az Armageddon pontos dátumára. James Randi The Supernatural A-Z, The Truth and Lies című könyvében szerepel például Sabbati Levi rabbi, aki amellett, hogy saját magát az új Messiásnak mondta, 1648-ra tette a világ végét. Amikor ez elmaradt, 1666-ra módosította a dátumot, az általa elindított mozgalom azonban véget ért, amikor a rabbit iszlám hitre térítették át.

Egy másik jós- és prófétanő, az angliai Shipton anya kétsoros rigmusban 1881-re jósolta a véget: “The world to an end shall come/ In eighteen hundred and eighty one” (A világ végéhez érkezik 1881-ben). A Jehova Tanúi pedig már számtalan világvégét ígértek, leginkább a huszadik század első felében.

Címkék: , , , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!