Think Outside The Box

Transindex rovatok


Reply | 15.10.2014

Az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet álláspontja a medveátkelő beépítéséről

Tusnád község Általános Területrendezési Terve több pontban érinti az Alcsíki-medence Natura 2000 területet, viszont a dokumentáció figyelembe vette a terület Kezelési Tervében és Belső Szabályzatában megfogalmazott előírásokat, így csak apró átfedő területek vannak. A szóban forgó zöldövezet, amely Tusnádfürdőtől északra található, és teljes mértékben beépíthető területként jelölték be, csak indirekt módon érinti a Gondnokságot, hiszen a Tusnádi-szorostól keletre fekszik, a Natura 2000-es terület határán kívül.

>> A medveátkelőre építkeznének Tusnádon >>

Miről van szó?
Az Olt völgye Sepsibükszádtól Tusnádig medvék és más emlősök migrációs útvonalába esik, átkelőhelynek használják egyik hegységből a másikba. A települések terjeszkedése miatt eddig is egyre szűkült az a tér, ahol átjárhattak az állatok, most egy új területrendezési terv viszont Tusnádfürdő és Tusnád között csak egy 650 méteres sávot hagyna, ami „ökológiai folyosóként” funkcionálhatna a medvék és más állatok számára. A medve-ember konfliktusok így sem ritkák a térségben, viszont az élőhely további fragmentációjával várhatóan súlyosbodna a helyzet. A LIFE Ursus projekt keretében született szakértői tanulmányokban többek közt javasolják, hogy a további fejlesztéseket szigorúan alá kell rendelni a védett nagyragadozó élőhelyei és átkelőhelyei megőrzésének, és ahelyett, hogy újabb akadályokat építünk ki a térségben, inkább a meglévő infrastruktúrát kellene olyan irányban átalakítani, hogy kedvező legyen: például a medvék számára alagutakat létrehozni utak, vasutak alatt.

Természetesen a Tusnádi-szoros – mint fontos átkelőhely nagyragadozók számára – nem működik, ha a körülötte lévő, vele kapcsolatos folyosók beépülnek, elszakadnak tőle. Emiatt aggodalmunkat fejeztük ki, miszerint nemcsak kezelési meggondolásból, hanem a tusnádfürdői lakosságra való figyelemmel kellene kezelnünk a témát. Ám a terv első változatában a „medve” szó nem is jelent meg. Ez furcsa volt számunkra, hiszen annak ellenére, hogy 2 jelentősebb pályázat (az Alcsíki-medence N2000 terület Kezelési Terve és egy medvékre koncentráló LIFEURSUS nevű projekt) is bizonyította, hogy a Tusnádfürdőtől északra és délre fekvő fás, zöld területek a Keleti-Kárpátok egyik legfontosabb átkelőhelyét jelentik a medvék számára a Hargita-hegység és a Csíki-havasok (Csomád-hegység) között. Persze ez egy olyan információ, melynek ismeretéhez semmiféle projektre nincs szükség, elég egyszerűen a térképet megvizsgálni.

A dokumentáció az első közmeghallgatás előtt változásokat szenvedett, melynek megvitatására mi, a gondonkság nem voltunk meghívva, hanem a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szakemberei (akik partnerként részt vettek a LIFE pályázatban) és a LIFE pályázat munkatársai vettek részt ezen az érintett község vezetőivel és a terv kivitelezőjével. Miután elkészült és publikussá tették az újabb változatot, mindössze 1 munkanap állt a nagyközönség rendelkezésére a közvita előtt, hogy áttanulmányozza annak részleteit, változásait. Ez enyhén szólva is nevetségesen kevés idő, figyelembe véve a terv horderejét.

A változások legfontosabbja az adott zöld folyosón belüli 650-700 m-es szakasz teljes mértékű folyosóvá való nyilvánítása, azaz a létező 6300 m-ből (melybe beletartozik a város is) ennyi maradna átkelőhelynek a medvék számára, ez biztosan nem épülne be soha. Ezen kívül egy sor intézkedés volt felsorolva, miszerint medvebiztos szeméttárolókat kell majd használni és villanypásztort. Itt ki kell hangsúlyozni, hogy a várostól délre fekvő területek esetében semmi változás, megszorítás nem született.

Természetesen egy ideális világban ez nagyszerű is lenne, hisz ennél keskenyebb vadátkelőket használnak nagyvadak autópályák felett is, viszont ismerve a helyi állapotokat, aggodalmunkat fogalmaztuk meg, miszerint bár fontos és jó eredmény, nem győz meg arról, hogy a gyakorlatban kivitelezhető lesz, hogy ha beépülnek majd a jelenlegi zöldövezetek, minden intézkedés eredményeként a két hegység között a medvék tényleg azon a 650-700 m-es sávon fognak átjárni csak.

Úgy gondoljuk, nem tartunk sajnos ott, hogy megfelelően tudjuk kezelni a fennálló állapotokat, melyek annyira elrugaszkodtak a normalitástól, hogy sokoldalú megoldás szükségeltetik, melyet viszont nem igényel senki. Úgy gondoltuk, hogy figyelembe kellett volna venni Tusnádfürdő lakosságát és többszöri, részletes közvitát tartani az ottani lakók számára, mely során mérlegelni lehetett volna a potenciális veszélyforrásokat is az előnyök mellett. Mindezt a tervezés fázisában.

Természetesen ilyenkor azonnal a „fejlődés, munkahelyteremtés stb.” útjába álló „ződek” veszélyétől fél mindenki, de gondoljunk csak bele, főleg tusnádfürdőiek, ha valaki 2009-ben, amikor felszámolták a városi szeméttárolót (ami évtizedeken át medvék tucatjait tartotta el), leült volna és felkészített volna arra, hogy ezek a medvék, melyek egyik napról a másikra elszakadnak a megszokott (számukra nem természetes) tápláléktól, hamarosan a város minden sarkán fogják ezt a hiányt pótolni és háziállatokat, gyümölcsöt fogyasztanak majd, milyen jó lett volna? Milyen jó lett volna, ha már akkor elkezdünk medvebiztos szeméttárolókról, villanypásztorról beszélni, és közös erővel pályázatokat írunk, és külföldi mintákra medvebiztossá tesszük a város közterületeit és minden háztartást!

Ehelyett most először merül fel ez a gondolat is, és sajnos, a terv dokumentációjában az ezt taglaló leírás utolsó mondata – miszerint ezek költségeit majd Tusnádfürdő várossal közösen pályázatokból kell lefedni – azt bizonyítja, hogy az előírások csak útmutatók, nem kötelezettségek.

Úgy gondoljuk, hogy ebben az időszakban, amikor mindenhonnan medvetámadásos, vadkáros híreket hallunk, és Tusnádfürdőn továbbra is tucatnyi medve járkál minden nap, nem enyhíti a helyzetet, ha be akarjuk építeni a még fennmaradt átjáró folyosókat is. Természetesen a fejlődés útjába nem áll senki, viszont az ördög a részletekben van elrejtve. Egyszerűen csak 2014-hez méltó gondolkodásmóddal és megfelelő körültekintéssel átitatott fejlődést szeretnénk.

Címkék: , , , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!