Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 21.8.2014

Árvíz és fakitermelés? Íme az előzetes eredmények

arviz

A Környezetvédelmi Minisztérium vizsgálóbizottsága elkészítette az első jelentést a Gorj megyei illegális erdőkitermelésről. A bizottság feladata az volt, hogy megvizsgálja, mennyiben járultak hozzá a fakitermelések valamint a patakokból történő kavics-bányászat a nemrégiben történt, halálos áldozatokat is követelő áradásokhoz.

A vizsgálat első fázisában helyi erdészeti hivatalok dokumentumait és a környezetvédelmi ügynökség által kiadott engedélyeket vizsgáltak meg, de már ebből is kitűnik, számos illegális kitermelés történt, vannak cégek, amelyek bizonyos területeken engedély nélkül vágtak ki fákat. Továbbá súlyos tény az is, hogy a Gorj Megyei Környezetvédelmi Ügynökség természetvédelmi Natura 2000-es területen való kitermeléshez adott engedélyt anélkül, hogy – a törvényeknek megfelelően – annak gondnoksága beleegyezett volna. Ugyanakkor a Gilort folyón több ízben is törvénytelenül adott ki engedélyt kavics- és homokkitermelésre.

A Bizottság tagjai a Gorj Megyei Erdészeti Hivatal Polovragi és Novaci erdészeteit vizsgálták meg, ugyanakkor azokat a magánerdészeteket is, amelyek a térségben helyezkednek el. Megvizsgálták továbbá A Gorj Megyei Környezetvédelmi Ügynökséget és a Gorj Megyei Környezetvédelmi Őrséget is.

Az első fázisban a felsorolt intézmények által 2011 – 2014 között kibocsájtott dokumentumokat vették górcső alá, a jövő héten pedig terepszemlét fognak tartani, amelyből kiderül, a dokumentumokon szereplő számok mennyiben fedik a valóságot.

A Minisztérium Közleménye a következő rendellenességeket említi:

– erdőművelési engedéllyel igen, de környezetvédelmi engedéllyel nem rendelkező kitermelések Obarsia Lotrului – Voineasa erdészeteknél, amelyek az aninișeni-i, rădoșeni-i és cărpinișeni-i közösségek tulajdonában vannak.

– erdőművelései engedély jóváhagyása nélkül történő és környezetvédelmi engedéllyel sem rendelkező kitermelések Silvic Buila erdészetben, amely a cerbul-i közösség tulajdonában levő erdőket felügyeli, ugyanakkor az Eparhial Gorj-i Erdészetben és az Obărșia Lotrului – Voineasa Erdészetben, amely a bercești-i és vlădoi-i közösségek erdejére vigyáznak.

– kitermelések, amelyekre az erdőművelési engedély kibocsátása nem történt meg, ahogyan a környezetvédelmié sem (a dokumentumok elbírálás alatt álltak) Novaci és Buila Erdészetekben, amelyek az Analogul Boieresc de la Posada-i közösség tulajdonában levő erdőkre felügyel.

– kitermelések történtek olyan cégek által, amelyeknek nincs környezetvédelmi engedélyük ilyen tevékenységre. 10 (!) ilyen cég irtotta az erdőt Polovragi Erdészetben, mintegy 8 183 köbméter fát termelve ki három év alatt, 4 cég pedig Novaci Erdészetben 8 395, másik négy cég Buila Erdészetben 9334,9 köbméter fát termelt ki ugyanilyen módon.

– különböző törvénytelenségek az erdőkitermelési engedélyek kibocsátása körül a Gorj Megyei környezetvédelmi Ügynökségnél. Az Ügynökség a gondnokság engedélye nélkül adott engedélyt Natura 2000-es területen történő kitermelésre. A legszomorúbb, hogy ezt úgy tették, hogy előzőleg már ki volt termelve belőle a 2014-re megengedett mennyiség.

A Bizottság megvizsgálta továbbá, hogy milyen módon termelnek ki a megáradt Gilort folyóból . A vizsgálat kimutatta, hogy egyetlen esetben sem tartották be a törvényeket. A Gorj Megyei Környezetvédelmi Ügynökség úgy is adott kitermelési engedélyt, hogy a kérelmezőnek hiányoztak a szükséges dokumentumai: hiányoznak a kitermelés módjára, a lefedett terület méretére és mélységére, építkezésektől fekvő távolságról szóló információk. Súlyosbítja a problémát, hogy az Ügynökség a törvényes mennyiséget figyelmen kívül hagyva adott ki engedélyeket, ugyanakkor három esetben Natura 2000-es természetvédelmi területen is.

Hogy a továbbiakban elkerülhetőek legyenek a hasonló hibák, a Bizottság javaslatokat fogalmazott meg, ezek közül az első, és egyik legfontosabb, az erdészeti jogszabályok megváltoztatására vonatkozik. Szerintük törvénybe kellene iktatni, hogy ne lehessen addig kitermelési engedélyt kiadni, míg a környezetvédelmivel nem rendelkezik a cég. Ugyanakkor szerintük szankciókat kellene lehetővé tenni azokra nézve, akik megszegik ezt. A Bizottság konkrét büntetést is ki szeretne szabni azokra az adminisztratív szervekre, amelyek a közelmúlt felelőtlen kitermeléseire megadták az engedélyeket.

Mindazonáltal Korodi Attila környezetvédelmi miniszter nem szeretne elhamarkodott következtetéseket levonni, a közleményben kiemeli, hogy a helyszíni összevetés előtt nem lehet azt a következtetést levonni, hogy konkrét kapcsolat lenne az árvizek és a fa-, homok- és kavics kitermelése között. A miniszter szerint a helyszíni szemlén majd összevethetik, hogy a most kapott adatok mennyire fedik a valóságot.

közlemény

A projektet a Svájci Államszövetség társfinanszírozza a kibővült Európai Unió Számára létrehozott svájci hozzájárulásból.

Címkék: , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!