Think Outside The Box

Transindex rovatok


Pró és kontra | 5.6.2014

Kötelező himnuszéneklés az iskolákban: pró és kontra román nézőpontból

A TOTB román szerkesztősége a szenátus által nemrég hallgatólagosan elfogadott PSD-s törvényjavaslat kapcsán mutat be két álláspontot. A tervezet kötelezővé tenné a himnusz éneklését az elemi oktatásban résztvevő gyermekek számára napi rendszerességgel, és 30-100 ezer lejes büntetést helyezne kilátásba ennek elmulasztása esetén.

A javaslat – amely hamarosan a képviselőház asztalára kerül – a romániai civil társadalomban is aggodalmakat keltett. Egyesek szerint hihetetlen, hogy egy rég letűnt propagandisztikus korszak szellemében ismét kötelezővé kívánják tenni a himnuszéneklést, miközben a romániai oktatás valós problémáira még mindig nincsenek életképes megoldások. A szankciók pedig túlzottak, jóval meghaladnák egy pedagógus – akár többhavi – fizetését. A törvénytervezet előterjesztői ugyanakkor azzal érvelnek, a napi himnuszéneklés az “alapértékek” gyerekekbe oltását célozná.

A témáról Roxana Marin, a George Coşbuc Gimnázium angoltanára és Gabriela Vrânceanu Firea PSD-s szenátor fejti ki véleményét, amelyet fordításban közlünk.

2011-11-0936__ro__ZA__pionieri

Nem a nacionalista propaganda menti meg az oktatást
Roxana Marin

Amikor az Adevărulban olvastam a 1994/75-ös törvény módosító javaslatáról, amely előírná Románia zászlajának kitűzését, a himnusz eléneklését és a hivatalokban és intézményekben a címer kifüggesztését, eredetileg azt hittem, a “Vadim Tudor szélsőséges megnyilvánulásai” sorozatba illeszkedő javaslatról van szó. A cikket továbbolvasva neveket – miniszterek, volt miniszterek, képviselők, sőt, egy alkotmánybíró nevét – láttam, akik aláírásukkal támogatják a javaslatot. Majd további felháborító dolgok következtek ennek a PSD-s, de a PRM legdicsőbb korszakát idéző kezdeményezésnek a kapcsán: hogy a tervezet szövege hallgatólagosan átment a szenátuson, és hogy a szabályszegők büntetése 30.000-100.000 lej lenne! Sehol nincs szó közvitákról, vagy az érintettekkel – tanfelügyelőkkel, iskolaigazgatókkal stb. – való konzultációról.

Az oktatásban dolgozom több mint 20 éve, és úgy gondolom, ez az ötlet a ’90-es évektől errefele született, 12-13 tanügyminiszter által javasolt és véghezvitt aberrációk csúcsa. A “kedvenceim” eddig a kötelező vallástanítás és a minél abszurdabban kicsi gyerekkorban szervezett országos vizsgák, felmérők és tesztek voltak. Ez a legutóbbi PSD-s javaslat, ami hallgatólagosan átment a szenátuson, egyből a legnagyobb baromságok listájának élére szökött. Csakhogy nem vicces – inkább náci.

Ami kivételes ebben a kezdeményezésben, és ami miatt nem hiszem, hogy átmenne a képviselőházon, hallgatólagosan vagy nyíltan, az az, hogy direkt módon a tanárokat és igazgatókat célozza. És keményen veszi őket célba. A vallástanítás esetében az osztályfőnökök és tanítók kötelesek értesíteni a szülőket minden tanév elején, hogy visszamondhatják gyermekük részvételét ezeken az órákon. Ám itt nincs helye semmiféle fellebbezésnek: énekelsz, kiteszed a zászlót stb. Vagy fizetsz egy szekérderék pénzt. Nesze! Szegény iskolaigazgatók, honnan tegyenek szert ennyi pénzre? Nekik ki ad jogot, hogy “visszamondó kérést iktassanak”, ha a himnusz és a zászló nem illik menedzseri filozófiájukba, vagy ha iskolájukban a tanár-, diák- és szülői közösség nem ért egyet mindezzel?

A gyerekek azt csinálják, amit mindig is – felfogják, hogy ez egy marhaság, és a “zenei intermezzo” rovására fognak szórakozni. Valószínűleg abban a pillanatban fog a tanítónéni a leghangosabban énekelni, hogy a folyosón is hallatsszon, nehogy – istenőrizz – épp akkor sétáljon arra egy tanfelügyelő. Lehetséges, hogy egy-két generáció hagyja belesodorni magát a félelem hórájába, amelyben a rendszer által mind jobban és jobban terrorizált és bántalmazott, kábult pedagógusok tántorognak. Amikor egy tanár fél, viselkedése befolyásolja a gyerekeket is, hogy féljenek, legalábbis egy időre. Az én időmben úgy volt: kicsit féltünk, amíg rá nem jöttünk, semmi bajunk nem lesz, hacsak egyenesen azt nem mondjuk a “Ceauşescu pecsere” helyett, hogy “facem o petrecere”. 🙂 (Jelentése: bulit szervezünk – szerk. megj.) Legkevesebb egy-két generáció, amíg rájönnek a gyerekek, hogy nem nekik kell tartaniuk a büntetésektől; lehet, hogy majd Andronescu asszony és PSD-s gáskája a peszedés unokatesókkal és unokákkal fogja megtölteni a portálok és újságok fotórovatait a félig csukott szemmel, szívére tett kézzel éneklő, népviseletbe öltözött gyermekek képeivel… Drága szűzanyám. Bevillant a kommunizmus korszakának emléke.

Elvtársak, ébresztő! Nem a nacionalista propaganda menti meg az oktatást. Sokan vagyunk tanárok, diákok és szülők, akik felindultan várjuk húsz éve a decentralizációról szóló híreket, hogy végre felelősen mi szabjuk meg az utat, a “fentről” jövő cirkuszok nélkül – és akkor ezzel a disznósággal jösztök?! És “hallgatólagosan” átviszitek a szenátuson, közvita nélkül, a konzultációnak bár a látszata nélkül, minimális jóérzés nélkül? Mit gondoltok, milyen példát adtok a gyerekeknek? Megmondom: ha hatalmad van, vedd elő a korbácsot, és mindenki azt tesz, amit te akarsz! Mert csak akkor vagy erősebb, ha te vagy fenn,  – és ők a hülyébbek. Tehát ess nekik a korbáccsal, és figyeld meg, hogy hallgatnak rád! De tényleg, PSD – tényleg meg kell ennyire leplezetlenül mutatnod, hogy a PCR-ből (Román Kommunista Párt – szerk. megj.) eredsz?

Szerencsére még vannak az iskolákban tanárok, igazgatók, szülők, diákok és végzettek, akik hisznek a szolidaritásban és tiszteletben, és akik szenvedéllyel dolgoznak az egészségesen működő intézményrendszer fenntartásán, ami a lehető legnagyobb mértékben segíti az oktatásban résztvevőket. A remény egyértelműen nálunk van, nem veletek. Imádkozzunk, hogy kerüljön legalább néhány jóérzésű ember a képviselőházban is.

Egyetértesz a himnusz kötelező énekeltetésével az iskolákban?

View Results

Loading ... Loading ...

Szükséges elmagyarázni gyermekeinknek, mit jelent a patriotizmus

Gabriela Vrânceanu Firea

A nemzeti himnuszt különböző helyzetekben éneklik, ezt az érvényben lévő törvények szabályozzák, például a 1994/75-ös törvény: a hivatalos nemzeti ünnepségeken és ceremóniákon, a nemzetközi hivatalos ünnepségeken; a közszolgálati rádió és a Román Televízió műsorának kezdésekor és a végén; az államfők és kormányfők romániai látogatásain; a katonai ceremóniákon a katonai szabályzatok szerint; a stadionokban és sportközpontokban a hivatalos nemzetközi versenyek alkalmából, amelyeken Románia is részt vesz; a parlament két háza ülésszakának megnyitóján; az elemi és középiskolákban a napi tanítás megkezdése előtt.

2013 novemberében szenátortársaimmal törvénytervezetet kezdeményeztünk, amely többek közt tiszta és egyértelmű előírásokat állapít meg az elemi és középiskolákban történő himnuszéneklésre. Konkrétan azt javasoljuk, hogy a himnusz rövidített énekhangos verzióját énekeljék a tanintézet vezetői felügyelete alatt. Ugyanígy megállapítottuk, hogy a területi tanfelügyelőségek hatáskörébe tartozzék az előírások betartásának ellenőrzése és alkalmazásuk elmulasztásakor a büntetések kiszabása.

Úgy vélem, ahogy a törvényjavaslatot megalapozó bevezetőben is szerepel, hogy minden nemzet alapvetően néhány alapszimbólum révén határozza meg önmagát: zászló, himnusz, címer és anyanyelv. Ezek azok az állandók, amelyek egy nép történelmét jellemzik és végigkísérik. Fenntartom, hogy ezeket mindannyiunk kötelessége megvédeni, tisztelni; és értékelnünk kell a nemzeti szimbólumokat – Románia zászlaját, himnuszát, címerét.

Ugyanakkor úgy vélem, fontos a gyermekekbe és fiatalokba beleoltanunk ezen alapértékek tiszteletének érzését.

A román társadalom nehéz korszakon megy át, ami a hagyományos értékek és elvek tiszteletét illeti. Folyton olyan fiatalokba botolhatunk, akik nem tették le az érettségit, ám drága autókat vezetnek, egyik napról a másikra milliomosokká válókba, akik gyanús ügyletekkel szerezték vagyonukat, botrányokba, melyekbe tiszteletreméltónak mondott intézmények és személyek is belekeveredtek. Röviden, minden lehetséges, és, miért ne, megengedhető.

A románok eredményei – neves nemzetközi versenyeken szerzett díjak, áttörő találmányok, nagy hatású művészi teljesítmény, kivételes sportolói teljesítmények – épp hogy felbukkannak az újságok utolsó oldalain vagy a tájékoztató műsorok végén.

Ám amikor olyan érzelmekről beszélsz, mint patriotizmus, szolidaritás, vagy arról, hogy büszke vagy románságodra, egyenesen demagógnak, hamisnak vagy régimódinak skatulyáznak be.

Hiszem, hogy szükséges a gyermekeket és fiatalokat ezeknek az értékeknek a tiszteletére nevelni. Hiszem, hogy meg kell tanítanunk nekik, el kell magyaráznunk, mit jelent a patriotizmus, a hazaszeretet. Nem indoktrinációról van szó, hanem a nemzeti szimbólumok jelentőségének és fontosságnak a tudatosításáról. A himnusz eléneklése az iskolákban egy első lépés lehet, mivel függetlenül a helytől vagy pillanattól, amikor elhangzik, a románok egységének és szolidaritásának érzését ébreszti fel.

1989 előtt a himnuszéneklés rutin volt, mivel állandóan napirenden volt – az órák előtt, a végtelen hivatalos ünnepségeken. Bárhol és bármikor szükségesnek tekintették. Mindezzel együtt a románok könnyeztek akkor, amikor a kommunista rezsim által bevezetett himnusz – a „Trei culori” – elhangzott, megünnepelve a románok kiemelkedő teljesítményeit. Azokban a percekben nem indoktrinációról volt szó, hanem őszinte érzelemről, a “románnak lenni” öröméről és büszkeségéről. Ezek azok az érzések, amelyeket újra meg kell találnunk, és közvetítenünk kell a gyermekeinknek.

Hozzátennék még néhány dolgot, amit a historia.ro oldalon lehet olvasni:

Románia jelenlegi himnuszát Andrei Mureşanu költő írta az 1848-as forradalom alkalmából, mint harci éneket, amely mobilizálja és lelkesíti a tömeget.
A „Deşteaptă-te române”-t a kommunisták 1947. decemberében betiltották.
1989. decemberében a „Deşteaptă-te române” a román forradalom egyik jelképévé vált, majd utólag, az 1991-es alkotmányban nemzeti himnusz státust nyert.

Nagyon sokszor utaztam külföldre, és láttam a románok házaiban kitüntetett helyen a nemzeti lobogót. Láttam románokat az országban vagy külföldön, könnyekkel a szemükben, amikor hallották a nemzeti himnuszt…

Címkék: , , , , ,

10 hozzászólás

 1. A hozzászólás szerzője: Jeszkó
  Közzétéve: 6.6.2014, 3:57 am

  Ha ezt a himnuszoktrojálási rendszert bevezetnék (Csonka)Magyarországon, a NATO Záhonytól Hegyeshalomig ripityára bombázna minket…

  A görög Arany Hajnal eljutott odáig a “szolidaritásban”, hogy görög csak görögnek adhat vért…

  Az erdélyi magyar iskolákban viszont talán az “Isten áldd meg a magyart” kellene énekeltetni – mulasztás esetén teljes vagyonelkobzás kíséretében…

  Most meghallgatom az eszperantó himnuszt, megiszok egy nagyfröccsöt és beveszek egy Xanax-ot…

 2. A hozzászólás szerzője: ojbitt
  Közzétéve: 6.6.2014, 4:08 am

  Szerintem inkabb ott kellene kezdeni, hogy betiltjak a mediaban Romania negativ feltunteteset, hogy ne legyen az emberekben az, hogy “Romania sz*r orszag”.
  Aztan at kellene nevezni az orszagot Republica Crestin-Ortodoxa a Romanilor-ra.
  Aztan johet a fel-ala masirozas es az atomprogram. Biztos mindenkiben buszkeseget, tiszteletet ebresztene.

 3. A hozzászólás szerzője: Fülöp Alpár
  Közzétéve: 6.6.2014, 7:58 am

  Ez is egy nagy marhaság. Ha mindenáron kötelezővé akarják tenni a himnusz éneklést, akkor legyen KÖTELEZŐ a szenátus és képviselő ház tagjainak is minden ülés előtt elénekelni.

 4. A hozzászólás szerzője: bacsa
  Közzétéve: 6.6.2014, 2:24 pm

  ki az a ket hulye aki egyetertett itt a szavazomasinan??

 5. A hozzászólás szerzője: lipcsik
  Közzétéve: 11.6.2014, 12:59 am

  Hat ez aztan igen nagy pofara eses lenne de valahogy ez a nemzedek mintha keresne repetat a multra.Mintha nem tanult volna semmit.Nem mintha ez a himnusz dolog javitana valamit az utolso oraban a jomodoran e nemzeten vagy egyaltalan visza szoritana az elgazosodot nepet ,azaz a demokraciat megcsufolo bunkosagot, ami bizonyt szep nagyra gyokeresedet.
  Ha valaki azzt hisze ez a himusz dolog egyaltalan valtosztat valamit ,jo iranyba,az teved.

 6. A hozzászólás szerzője: Nemere
  Közzétéve: 14.7.2014, 7:20 pm

  Egész jó! Amilyen indoklása van a dolognak, meglátjátok, Székelyföldön székely himnuszt, az egyéb magyar lakta településeken magyar himnuszt, sok helyen roma vagy szlovák himnuszt fognak énekelni az iskolákban… Persze, románt is, ahol románok laknak. És ahol egy osztályban több nemzetiségű diákok vannak, ott több himnuszt énekelnek el órák előtt. Ez igy szép.
  Anyám, milyen kár, hogy nem igaz!

 7. A hozzászólás szerzője: opandras
  Közzétéve: 8.10.2014, 8:53 am

  Hál istennek kormányon vagyunk. Majd a pedagusoktól befolyt pénzt is szét leher osztani kormányzó és nemkormányzó politikusok között.

 8. A hozzászólás szerzője: Kecske
  Közzétéve: 8.11.2014, 8:21 pm

  gabriela vrănceanu firea !!! – Rohaggyál meg a rühes országoddal együtt, aberáns kommunista …..

  • A hozzászólás szerzője: Jeszkó
   Közzétéve: 15.11.2014, 1:39 am

   Tisztelt Kecske Elvtárs!

   Ha az a rühes ország szerinted Magyarország lenne, akkor állíthatom, hogy volt szerencsém járni a Regátban is, ahol több rühességet láttam, mint emitt. Bár azt a legszárnyalóbb fantáziával sem tudom kideríteni, hogy miért lennék kommunista, melyet állítasz. Az Eszperantó Himnuszát nem kötelező hallgatni, csak szabad. Közepes román-nyelvtudással is megérthető – ergo nem fordítom le.

 9. A hozzászólás szerzője: Balogi Ferenc
  Közzétéve: 25.11.2014, 5:39 pm

  Hát,ha a mindennapi himnuszéneklés után,szemmel láthatóan csökkenni fognak a lopások,csalások,sikkasztások,pénzmosások,stb.stb.valamint a politikai ellenfelek tiszteletben tartása és nem útszéli nyelvhasználattal és döglött tyúkok hajigálásával kezelik őket, és igy tovább,akkor Haj rá Firea Vrânceanu asszony !Lépjünk vissza 166 esztendőt,rázzuk fel a románokat halotti álmaikból és irjuk fel az osztály táblájára, hogy egy néhány ország ezen a világon már 2014-et ir.Igaz,va nak190-225 éves himnuszok is,de hol tartanak azok a népek ma ?

Szólj hozzá!