Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 15.5.2014

A lejárt gyógyszer veszélyes hulladék. De hogy szabadulhatsz tőle?

gyogyszerek
Fotó: Pranjal Mahna via flickr

Kaotikusan működik a lejárt gyógyszerek begyűjtése a lakosságtól, pedig egy olyan hulladéktípusról van szó, amely a talajba, vízbe jutva súlyosan szennyezi a környezetet. Elvileg ezt a típusú hulladékot a gyógyszertárakban le lehet adni, de sok helyen visszautasítják a zacskónyi lejárt gyógyszerrel érkező, az átlagnál környezettudatosabb betegeket, vagy számukra teljesíthetetlen feltételekkel vennék át csak a gyógyszert. A gyógyszer származási helyét kellene igazolniuk. De most komolyan: ti őrizgetitek a patikában kapott számlákat 2-3 évig, amíg lejár egy gyógyszer szavatossági ideje? Így még azok is, akik tudatában vannak annak, hogy nem szabadna a szemétbe – vagy a filmekben látott módszerrel a lefolyóba – önteni a lejárt gyógyszereket, gyakran arra kényszerülnek, hogy a háztartási hulladék közé dobják azt. Vagy őrizgetik a kamrában, a rendszer megjavulásában reménykedve.

B.D.T.

2014. február 21-én megjelent a Hivatalos Közlönyben egy kormányrendelet, amelynek 38. cikkelye rendelkezik arról, hogy a háztartási hulladékot a keletkezése helyszínén újrahasznosítható és nem újrahasznosítható kategóriákba kell osztani, és minden hulladéktípust a megfelelő, erre kialakított tárolóban kell szelektíven gyűjteni. A cikkely c) bekezdésében pontosítják, hogy lakosságtól származó lejárt gyógyszereket a gyógyszertárakban kell leadni, ahonnan majd elszállítják és elégetik.

A Romániai Gyógyszerészek Kollégiuma ennek kapcsán ismét arról tájékoztatta a tagjait, a gyógyszertárak kötelesek átvenni a betegektől a lejárt gyógyszereket. Ám a jogszabályokban ennek procedúráját nem tisztázzák, és büntetésekről sincs semmilyen rendelkezés, így azok a gyógyszertárak, amelyek nem tartják be az előírást, nem szankcionálhatók – közölte megkeresésünkre Clara Popescu, a szakmai szervezet alelnöke.

Amúgy már a 2009/962. számú minisztériumi rendeletben szerepelt a gyógyszertárak kötelezettsége a lejárt gyógyszerek átvételére. Ennek 20. cikkelyében az áll, a gyógyszertárnak ki kell jelölnie egy helyet a lejárt, illetve a lakosságtól begyűjtött gyógyszerek gyűjtése céljából. A környezetvédelmi elvek értelmében a gyógyszereket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, mivel veszélyes hulladéknak számítanak. Ám az egészségügyi és környezetvédelmi hatóságok nem egyeztek meg egy országos procedúra elfogadásában, amely megosztaná a felelősséget a gyógyszeripar minden résztvevője – gyártó, forgalmazó, gyógyszertár, megsemmisítő cég és beteg – között.

A Romániai Gyógyszerészek Kollégiuma ezért javasolta az Országos Környezetvédelmi Ügynökségnek egy országos terv kidolgozását a betegek által el nem használt gyógyszerek megsemmisítésére, valamint egy protokollum megkötését a Környezetvédelmi Őrséggel, amely révén a betegeket felvilágosítanák a gyógyszerek helyes kezeléséről és arról, hogyan adhatják le azokat a gyógyszertárakban. A szakmai szervezet a gyógyszermegsemmisítés folyamatába minden felet bevonna – áll a szakmai kollégium tagjai számára kiküldött körlevélben, amelyet Dumitru Lupuliasa elnök írt alá.

A Romániai Gyógyszerészek Kollégiuma nem állami intézmény, törvényhozói jogköre sincs. Addig is, amíg a javaslataikat elfogadják, kidolgozták tagjaik számára a gyógyszerészet jó gyakorlatainak szabályzatát. Ebbe a gyógyszerek visszavételének procedúráját is belefoglalták – közölte kérdésünkre Clara Popescu.

A szakmai szervezet rendszeresen tart ellenőrzéseket a gyógyszertárakban, ilyenkor megnézik azt is, alkalmazza-e az illető létesítmény a gyógyszervisszavételt, ám mivel a törvény nem ír elő szankciókat, ők sem büntethetnek. A jogszabályok betartatásáért az Egészségügyi Minisztérium felelős, és azok a személyek, akik mulasztással szembesülnek a gyógyszertárakban, a minisztériumhoz fordulhatnak – válaszolta megkeresésünkre a szakmai szervezet vezetője.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra a visszásságra, hogy a gyógyszertárak nem gyártók, mégis nekik kell legyen szerződésük a lejárt gyógyszerek megsemmisítését végző szakcégekkel. A kollégium azt javasolja, a lejárt gyógyszerek költséges megsemmisítésében vállaljanak szerepet a gyógyszergyárak, a nagykereskedők és a teljes ellátólánc egyaránt. Ezzel kapcsolatban törvénytervezetet is kidolgoztak, annak megtárgyalásáig és elfogadásáig azonban tagjaiktól elvárják az ajánlások alkalmazását.

Ajánlások gyógyszerészeknek

Megfelelő, a betegektől elzárt konténerekben kell tárolni a lejárt gyógyszereket, megkülönböztető jelekkel és feliratokkal ellátva. Ezeket azoktól a cégektől kell beszerezni, amelyekkel a gyógyszertáraknak szerződése van a lejárt gyógyszerek megsemmisítésére. A személyzet viseljen védőfelszerelést, amikor a leadott gyógyszereket átvizsgálja, ellenőrizze a származási helyüket, kérjen számlát, receptet vagy más dokumentumot, amely igazolja, hogy a beteg azt a kezelést folytatta. A gyógyszerek átvételekor egy jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a betegnek közölnie kell a leadott gyógyszerek adatait és az okot, hogy miért adja le azokat. Erre azért van szükség, hogy megelőzzék, hogy a gyógyszertárat becsapják, és más eladóktól származó veszélyes hulladékot legyen kénytelen átvenni.

A szakmai kollégium elnöke márciusban keltezett körlevelében azt ajánlja a gyógyszertáraknak, igyekezzenek nem visszautasítani a betegeket, addig is, amíg sikerül a gyógyszergyártásban és –forgalmazásban résztvevő más szereplőket is bevonni a megsemmisítés folyamatába.

Helyzetkép

A gyógyszertárak megkötik a szerződéseket a megsemmisítő cégekkel, de gyakran arra utasítják alkalmazottaikat, hogy ne vegyék át a lakosságtól a gyógyszert, mivel sok papírmunkával jár, és a gyógyszer kilogrammjára magas a megsemmisítés díja – tudtuk meg egy neve elhallgatását kérő gyógyszerésztől. Van, ahol kivételt tesznek a törzsvásárlói réteggel, ismerősökkel, tőlük átveszik, mástól nem.

Azok, akik átveszik, ragaszkodnak általában a gyógyszervásárlást bizonyító dokumentációhoz. De olyan is van, hogy az alkalmazott egyáltalán nem tud arról, hogy a vevő leadhatja a gyógyszert.

A lakosság körében a gyógyszerészkamara tudomása szerint nem volt országos tájékoztató kampány, amely felhívta volna a figyelmet az eldobott gyógyszerek veszélyes hulladék voltára, illetve szelektív gyűjtésük és leadásuk fontosságára. A TOTB a romániai hulladékgazdálkodásban érdekelt cégektől is érdeklődött arról, gyűjtenek-e szelektíven gyógyszert, illetve tájékoztatják-e a lakosságot arról, hogyan járjanak el, ha meg akarnak szabadulni a lejárt gyógyszerektől. Mintegy húsz céget kerestünk meg, öten adtak bármiféle választ vagy egyáltalán visszajelzést.

A sepsiszentgyörgyi Tegánál egy olvasónk jelzése szerint volt egy konténer lejárt gyógyszereknek, ám amikor megkerestük a céget, azt közölték, nem vesznek át veszélyes hulladékokat. A gyógyszerek vagy az orvosi hulladék nem adható le a Hulladékudvarba, megsemmisítő szakcéggel nincs szerződésük – közölték. Az is kiderült, nem tartják feladatuknak a lakosság felvilágosítását a gyógyszerhulladék kezelésével kapcsolatban.

A több megyében és városban (Bukarest, Brassó, Râmnicu Vâlcea stb.) jelen lévő Urban SA részéről azt írták, nem gyűjtenek a lakosságtól lejárt gyógyszert. Tudomásuk szerint az állampolgároknak tilos a gyógyszereket a szemétbe dobniuk más hulladékokkal együtt, mivel veszélyes hulladéknak számítanak, ugyanakkor azt a cég nem tudja megakadályozni, hogy mégis megtegyék. Ha munkatársaik felfedezik, hogy az általuk elszállított háztartási hulladékba gyógyszerek kerültek, kiválogatják, és hulladékégetőbe küldik. A lakosság informálását ők sem tartják hatáskörükbe tartozónak.

A szatmárnémeti Florisal SA részéről szűkszavúan csupán annyit közöltek, a lejárt gyógyszerek nem tartoznak a cég hatáskörébe.

A temesvári P.R. RETIM Ecologic Service Timisoara részletes és pontos válaszokat adott kérdéseinkre. A cég képviselője leszögezte, mind magán-, mind jogi személyeknek tilos a háztartási hulladék közé keverve eldobni a gyógyszereket. A Temesváron begyűjtött hulladékot a válogatóállomásra szállítják, ahol szortírozzák azokat, és amennyiben gyógyszert vagy orvosi hulladékot (pl. használt fecskendőt) találnak, azt külön teszik, és szakcégek szolgáltatását igénybe véve elégettetik, így akadályozzák meg, hogy az újra nem hasznosítható háztartási hulladékkal együtt a hulladéktárolóba kerüljön.

p1130888
Kórházudvar. Fotó: B.D.T.

Az orvosi ellátásból származó hulladékokat a város vonatkozó szabályzata értelmében a legközelebbi közegészségügyi intézményben lehet leadni (gyógyszertárban, orvosi rendelőben), amelyeknek kötelessége azokat átvenni – tájékoztattak válaszukban. “Logic, Eco-Logic” című kampányuk során folyamatosan felhívják a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára; ezt a kampányt a jövőben kiterjesztenék az olyan típusú hulladékokra is, mint a gyógyszerek, festékfélék, nyomdaipari festékanyagok, akkumulátorok és elemek.

Csíkszereda: egy pozitív kivétel

Az elmúlt hétvégén, május 10-én volt Csíkszeredában a legutóbbi, Nagy Olajgyűjtés néven ismert szelektív hulladékgyűjtési lakossági kampány a Zöld Székelyföld szervezésében. Az öt évvel ezelőtt indult akció keretében – amelynek a hulladékgazdálkodással foglalkozó AVE Huron az egyik partnere – rendszeresen gyűjtenek lejárt gyógyszereket is a lakosságtól, legutóbb 50 kg gyűlt be ebből a hulladéktípusból.

Tóth László, az AVE Huron vállalat ügyvezető igazgatója megkeresésünkre közölte, a korábbi, a Zöld Székelyfölddel közösen szervezett akciók során elenyésző mennyiségű gyógyszer gyűlt össze, az évek óta rendszeresen zajló kampány ellenére. A lejárt gyógyszereket amúgy a gyógyszertárak lennének kötelesek gyűjteni, és voltaképpen a hulladékgazdálkodó cég jóérzésén múlik, hogy ennek szelektív gyűjtésével is foglalkoznak, mert a törvény nem kötelezi rá őket. A háztartási hulladék egyébként definíció szerint tartalmaz olyan veszélyes hulladékokat is, mint pl. a körömlakk – mondta.

Átlagban a háztartási hulladék kevesebb mint fél százaléka tartalmaz veszélyes anyagokat, vegyszereket, kozmetikumokat. 100 tonna hulladékban 10 dekagramm gyógyszer van, ami nagyon kis koncentráció szerinte, és elenyésző a hatása a környezetre.

Az AVE Huron telephelyein is átveszik a lejárt gyógyszert, és jogi személyektől szerződés alapján gyűjtenek be veszélyes hulladékot. Országos kampány az ő tudomása szerint sem volt a gyógyszerek szelektív gyűjtésének fontosságáról.

A gyártókat és forgalmazókat is be kellene vonni a gyógyszermegsemmisítés költségeinek térítésébe – vélte Tóth László is, akinek közlése szerint egy kiló lejárt gyógyszer megsemmisítése 3-4 lejbe, 0,6-0,8 euróba kerül.

A projektet a Svájci Államszövetség társfinanszírozza a kibővült Európai Unió Számára létrehozott svájci hozzájárulásból.

Címkék: , , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!