Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 20.3.2014

Gyújtogatás Alcsíkon: értékes láp-, sás-, kaszáló- és mocsárrétek károsodtak

1553376_762477273770320_1517371949_o

A mintegy ötven hektáron meggyújtott tűzben védett fajok – szibériai hamuvirág, balogcsiga, hasas törpecsiga, sárgahasú unka, tarajos gőte, eurázsiai hód – élőhelyei semmisültek meg.

A Hargita Megyei Környezetvédelmi Őrséghez és a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (APM) is tettek bejelentést az Alcsíki-medence Natura 2000-es terület gondnokai a területen történt hétvégi gyújtogatás miatt.

Az ACCENT GeoÖkológiai Szervezettől kapott információink szerint a következő fajok élőhelyei károsodtak a tűzben: szibériai hamuvirág; balogcsiga; hasas törpecsiga; sárgahasú unka; tarajos gőte; eurázsiai hód; valamint a következő élőhelytípusok: tőzegmohás lápok és ingólápok; mészkedvelő üde láp- és sásrétek; kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae); folyóvölgyek ártéri mocsárrétjei; sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Hogy pontosan mekkora a kár, azt majd májusban lehet megállapítani, amikor a vegetáció annyira megjelenik.

1779998_761611393856908_555276075_o
Fotók: ACCENT

Ezeken kívül indirekt módon a hódok és a halak is kárt szenvedtek, mert a hódoknak táplálékot és a halaknak árnyékot biztosító partmenti fásszárú növényzet már nem fog kiújulni ott, ahol felégett – közölte Imecs István biológus, a szervezet munkatársa.

Az őrség képviselői közölték a gondnoksággal, ha nincs tettes, nem tudnak semmit tenni, csak akkor, ha rajtakapnak valakit és/vagy lefotózzák, és azonnal kihívják az ügyeletes ellenőrüket. A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA) egyetlen gazda sem jelezte, hogy a területe fel volt égetve. (Érthető is, hiszen a felégetett terület nagyságától függetlenül a mezőgazdasági területalapú támogatások csökkentésével jár az előírások be nem tartása, köztük az égetés tilalmáé. Lásd az APIA idei közleményét ezzel kapcsolatban .doc formátumban.)

Senki nem tehet semmiről, mindenki áldozat, és mindenki úgy tudja, nem ő kell megoldja a dolgot – foglalható össze a helyzetértékelés.

A 2005/195. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról szóló 2006/265. törvény értelmében kihágásnak minősül és 3-6000 lej pénzbüntetéssel büntetendő magánszemélyek, 25-50.000 lejjel jogi személyek esetében, ha a tulajdonukban lévő területen engedély nélkül felégetik a tarlókat, nádasokat vagy füves területeket. Bűnténynek minősül és legkevesebb 3 hónap börtönnel vagy 30-60.000 lej pénzbüntetéssel büntetendő a természetvédelmi területeken a tarlók, nádasok vagy füves területek felgyújtása, ha az az emberekre, állatokra és növényekre veszélyt jelent.

1978842_761611173856930_981289151_n

Kampány indul az égetés ellen

Az Alcsíki–medence Natura 2000 területen gyakran rossz szélviszonyok mellett is tarlókat, háztartási hulladékokat vagy száraz növényzetet gyújtanak meg a mezőgazdasági területek, legelők és kaszálók tulajdonosai, valamint a helyi lakosok. Halmokba gyűjtött száraz növényzet kerül elégetésre pajták, istállók vagy csűrök közelében, elősegítve a tűz gyors terjedését a háztartásokban és környezetükben, hatalmas károkat okozva. Ebből kifolyólag az ACCENT GeoÖkológiai Szervezet mint az Alcsíki–medence Natura 2000 terület gondnoka szeretné a lakosság figyelmét felhívni, hogy a 2005. december 22-ei 195-ös sürgősségi kormányrendelet 94. cikkelye értelmében tilos a tarló, száraz növényzet és a lágyszárú növények égetése.

A kampány célja a kontrolálatlan égetések elkerülése az elkövetkező időszakban azáltal, hogy informálja/tudatosítja a lakosságot a tarlók, nádasok és száraz növényzet égetésével kapcsolatos törvényekről, valamint a mezőgazdasági területeken a száraz növényzet égetésével járó kockázatokról, illetve az ezt megakadályozó intézkedésekről, beleértve a törvények be nem tartása esetén kiosztandó büntetésekről.

A tájékoztató kampány egy másik kényes témát, a vadászni engedett juhászkutyák tartását  is tematizálja. Négy településen (Tusnád, Csíkszentsimon, Csíkszentimre és Csíkszentkirály) figyelmeztető és informáló plakátokat osztanak szét (lásd az alábbi galériát), az általános iskolák Junior Ranger csapatai segítségével pedig szórólapoznak, karavánokat szerveznek.

Címkék: , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!