Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 26.9.2013

Mindkét fél indulatai elszabadultak a parlamenti bizottság verespataki látogatásán

Tüntetők várják a bizottságot

Feltüzelt bányászok gyülekeztek már reggel óta a Katalin bánya bejáratánál Verespatakon, ahová a parlament által kijelölt, az új, bányanyitással kapcsolatos törvénytervezetről döntő bizottságot várták. A képviselők a Roșia Montana Gold Corporation vendégeiként, délelőtt 10 órától kezdődően vették szemügyre a bányatervezet helyszíneit, a tervezett turisztikai helyeket, a római kori tárnákat, illetve azon befektetések eredményeit, amelyeket a vállalat a városban ezidáig véghezvitt.

Kulcsár Árpád

Verespatakra nem jött el a bizottság minden tagja, közülük tizenhárman vonultak be a bányászok és bányászcsaládok, valamint a projekt szimpatizánsai vastapsára a Katalin bányába. A körülbelül 300 demonstráló mindeközben a „Megelégeltük a sok várakozást” (Ne-am săturat de-atâta așteptat!”), „Megbecsülést a bányászoknak” (“Cinste pentru mineri!”)”jelszavakat skandálta. Az általuk kifüggesztett táblákon azon helyiségek szerepeltek, akik támogatják őket, több közülük azonban Soros György ellen irányult.

A főtérre mindeközben különjáratokkal szállították a környező településekről demonstrálni kívánókat, feltehetően az RMGC szervezésében. Róluk ugyanakkor nehezen volt feltételezhető, hogy meggyőződésük, hogy Verespatakon bányának kell nyílni, többükkel szóba elegyedve nagyon kevés magyarázatot szolgáltattak az ottlétükre. Viszont amikor a bizottság 16 órakor átvonult a bányatervet támogató civil szervezetekkel, helyi bányászszakszervezettel valamint magukkal a bányászokkal beszélni, már jóval ezer fölötti létszámban tapsolták őket. A bányászok végig az együvé tartozást kívánták megmutatni: védőkordont alkotva mindenhová követték őket, őrizték azon épületek bejáratait, ahol a bizottság éppen tartózkodott.

Délután 4 órakor már zsúfolásig telt a terem, ahol a civil szervezetek és a helyiek elmondhatták, miért fontos számukra a beruházás. A találkozó azzal kezdődött, hogy Cristian Albu a Bányászat jövőjéért nevű szakszervezet elnöke átadott a képviselőknek egy hatezer aláírásból álló iratcsomót, amelyeket a nemrégiben megszervezett Bányászati Napokon gyűjtöttek össze. Ő kezdte meg ugyanakkor a felszólalásokat is: mondandójában kitért arra, hogy 18, többségében civil szervezet támogatja a bányanyitást, ez is bizonyítja, hogy az országszerte tüntető embereknek fogalmuk sincs a helyi viszonyokról, bizonyos érdekcsoportok félreinformálják őket.

„Itt Verespatakon lehetetlen bármi másból megélni, mint a bányászatból. Az ebből élő családoknak létfontosságú, hogy a Roșia Montana Gold Corporation megvalósítsa a beruházást, amivel továbbviszi a Szigethegységben 2000 éve folyó bányászat hagyományait. Kérem a bizottságot, hogy tegyen meg mindent, annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson, és ne hagyja befolyásolni magát a tüntetők által. Az emberek itt rettegésben élnek, nem csupán a jövőjükért aggódnak, hanem folyton idejönnek ismeretlenek, akik provokálják az ittenieket, és fenyegetik őket. Ezek anarchisták, akiket ki tudja milyen külföldi érdekeltségek pénzelnek” – érvelt Albu.

Remus Cerneát nem engedték be a bányászok a sajtótájékoztatóra

Darius Vâlcov, a bizottság elnöke, szociáldemokrata szenátor többször is figyelmeztette, hogy ne általánosítson, csak a saját álláspontját mondja, mert a bizottság nem azért jött Verespatakra, hogy ezzel a bányászok pártján állását bizonyítsa. Ezután a teremben levő négy bányász meghallgatása következett, mindannyian kiemelték, mennyire fontos a munkahely a családjaikra, gyermekeik taníttatására nézve. Ekkor azonban kintről hangos kiabálás és fütyülés hallatszott, éppen Remus Cernea független képviselő jelentős csendőri kísérettel és a körülményekhez képest meglepő elszántsággal és magabiztossággal tört utat a demonstrálók között. A környezetvédelmi kijelentéseiről híres képviselő azonban csupán a bányászok sorfaláig jutott, észlelve az egyre fokozódó lincshangulatot, jobbnak látta visszafordulni. Miközben a tömeg egyre azon igyekezett, hogy közrezárja, szerencsére sikerült biztonságban kimenekíteni Verespatak új főtere felé, ahol, mint kiderült, a bányaprojekt elleni tüntetés zajlott. Eugen David vezérletével 100-150 ember követelte a beruházás azonnali leállítását.

A Cernea-incidenst követően én is megtapasztalhattam, mit értett Albu “a provokációtól való félelem alatt”: visszatérve a bizottság és beszélgetőtársai felé, egy idősebb férfi elállta az utam, és megkérdezte, merre megyek és miért. Miután kértem, hogy legyen szíves engedjen utamra, mert sajtós vagyok, követelte, hogy igazoljam magam. Közöltem vele, hogy egyetlen magánszemélynek sincs joga bárkit is igazoltatni, válaszként kétszer meglökött, közben a szemem sarkából láttam, hogy több bányász-szimpatizánsnak is felkeltettem a figyelmét. A kényessé váló helyzetből a csendőrség gyors közbelépése segített ki, így visszatérhettem az épületbe, ahol a civil szervezetek mondták el többnyire ugyanazon érveket a bányanyitás mellett.

Az eseményt sajtótájékoztató követte, ahol Darius Vâlcov ismét a bizottság pártatlanságát bizonygatta: „Nem azért vagyunk itt, hogy bárkit elítéljünk, az a célunk, hogy megtaláljuk a közös hangot a felek között. Éppen ezért hoztuk létre azt a fórumot is, ahol minden állampolgár kifejtheti az álláspontját. A végén valamelyik fél dühös lesz, de ettől függetlenül nekünk a lehető legtöbb álláspont megismerése után a helyes döntés meghozása a feladatunk” – mondta a szenátor. Ugyanakkor kifejtette, a bizottság végeleges döntésére várni kell, miután jövő héten meghallgatják a nagyberuházásokért felelős minisztert, az igazságügyi minisztert, a gazdasági, az erdő-, víz- és halgazdálkodási, a pénzügyekért és költségvetésért felelős, fejlesztési és közigazgatási minisztereket, továbbá az érintett intézményeket is (Tudományos Akadémia, Geológiai Intézet stb.) A tervek szerint jövő csütörtökön az RMGC képviselőit is meghallgatják.

A TOTB megkérdezte a jelenlevő Korodi Attila RMDSZ-es képviselőt, volt környezetvédelmi minisztert, hogyan látja a bizottsági tagok látogatás utáni benyomásait. „Az biztos, hogy szubjektíven sokunkra hatással vannak az itt látottak, hiszen arról nem is lehet vitatkozni, mennyire hátrányos szociális helyzetben vannak az itteniek. Nekünk azonban felelősségünk olyan döntést hozni, ami a jogállamiság keretein belül marad. Ellenkező esetben természetesen ott van még az alkotmánybíróság, akik elutasíthatják ezt a tervezetet.” Arra a kérdésre, hogy hogyan értékeli az RMGC eddigi beruházásait, Korodi mosolyogva csak azt mondta, hogy a cég kétségkívül nagyon jó PR-ral rendelkezik, és bármi történjen, folytatni fogják a megkezdett reklámhadjáratot.

Innen a bizottság a verespataki polgármesteri hivatal tanácstermébe vonult, ahol találkoztak azzal az 50 környékbeli polgármesterrel és helyi tanácsossal, akik nemrég egyöntetűen kiálltak a bányanyitás mellett. Ők a befektetők hiányát hangoztatták, és egyetlen, a közösség számára egyöntetűen közhasznú befektetésként a bányászatot jelölték meg. A találkozón részt vett Gheorghe Feneșer, Fehér megye prefektusa, és Cornel Murg alprefektus is, mindketten beruházáspártiak.

Ezután a parlamentiek Topánfalvára (Câmpeni) mentek, ahová addigra már a bányaellenes tüntetők is átértek, és ezer fölötti létszámban várták őket. Egy helyi szálloda éttermében zajlott a találkozó, ám a bizottság rögtön felborzolta a kedélyeket, amikor szárnyra kapott a hír: nem engedték be a találkozóra Corneliu Olar volt demokrata-liberális képviselőt, valamint Albac és Horea települések polgármestereit – mindannyian az RMGC-s tervek ellenzői. A tüntetők még mindig nem akartak senkivel sem tárgyalni, ennek ellenére körülbelül tíz személy mégiscsak elvállalta a képviseletet, többnyire helyi kisvállalkozók. Ők elsősorban azt kifogásolták, hogy a kanadai vállalat el fogja lehetetleníteni a kisebb befektetések működési lehetőségeit, továbbá szót emeltek a ciántechnológia káros környezeti hatásai ellen. A helyi kistermelők szövetkezetének elnöke, Aurel Stan pedig azt bizonygatta, hogy igenis lehetséges az állattenyésztés és mezőgazdaság művelése a Szigethegységben, viszont ha a beruházás megtörténik, akkor valóban ellehetetlenül a nehézfém-szennyezés miatt.

A szálloda kapujánál közben már magasra hágtak az indulatok. A sajtó képviselőit hangos füttyökkel „üdvözölték”, és egylejeseket adtak nekik, utalva befolyásolhatóságukra. Megkérdeztük Eugen Davidtól, az Alburnus Maior egyesület elnökétől, az RMGC elleni tiltakozások már-már emblematikus figurájától, hogy mi az oka annak, hogy a tüntetőket hangolja idekint, és nem a bizottsággal tárgyal. David elmondta, hogy nem tekintik legitimnek ezt a bizottságot, mivel egy olyan parlament jelölte őket, amely számtalanszor bebizonyította már korruptságát. Szerinte egy színjáték részesei vagyunk. Ugyanakkor arról beszélt, a politikumnak köszönhető az is, hogy most Verespatakon és az egész országban ellentétek születtek. Otthon is rendszeresen érik őket zaklatások – tette hozzá.

A tömeg hosszú időn keresztül skandálta, hogy közösen megmentik a Szigethegységet (Uniți, salvăm, munții Apuseni!), valamint az “aljas bizottságot” hívták, jöjjenek, ha mernek, beszéljenek magával a néppel. (Ieși afară, comisia ordinară!). A skandálásokat időnként hazafias dalok szakították meg, és többször elhangzott, hogy az ott jelenlevők Avram Iancu örökségét folytatják azzal, hogy nem engedik idegen kézbe a hegyeiket.

A tetőpont akkor következett be, amikor a bizottság éppen indult volna a szálloda udvaráról. A tömeg a kapunak rontott, megpróbálva bejutni. Húsz percnyi próbálkozás után a csendőrségnek sikerült a tülekedő mócokat a kapuktól eltávolítani, hogy a képviselők szabadon távozhassanak, ám így is sikerült néhányuknak ököllel döngetni a kivonuló autókat. Ezután a tömeg még körülbelül fél órán keresztül ott maradt, majd lassan eloszlott. Az érezhető feszültség miatt két szomszédos település, vagy éppen egy település különböző állásponton levő tagjai között, könnyen lehet, hogy súlyosabb incidenseknek is tanúi lehetünk a közeljövőben.

A projektet a Svájci Államszövetség társfinanszírozza a kibővült Európai Unió Számára létrehozott svájci hozzájárulásból.

Címkék: , , , , , , ,

Egy hozzászólás

  1. A hozzászólás szerzője: Áron
    Közzétéve: 27.9.2013, 10:26 am

    Éljen a gonosz rabló plutokrata zsidóliberáldemokrata világösszeesküvés befektetése, és le minden gonosz rabló plutokrata zsidóliberáldemokrata világösszeesküvéssel, aki meg akarná akadályozni!!!

Szólj hozzá!