Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 19.8.2013

Kolozsvár környéki természetvédelmi projektet indít az Apáthy egyesület


Szibériai hamuvirág. Fotó: Szabó Anna

Kolozs megye gyorsan fejlődő, sűrűn lakott, Kolozsvárhoz közeli településeire látogatva talán nem is tudjuk, milyen természeti értékeket rejt egy-egy megmaradt lápos folt, tölgyerdő vagy kívülről átlagos kaszálónak tűnő mező. Sokszor a helyiek sincsenek tisztában azzal, mitől különleges egy gyertyános-tölgyes, a meszes talajú üde láp- és sásrét vagy a télisásosok, és milyen fajok élnek a közvetlen közelükben fekvő Natura 2000-es területeken. Ha nem ismerjük meg, nem is tudjuk, mit veszítünk, ha megfelelő védelem híján ezek az utolsó, megmaradt élőhelyek eltűnnek. E természeti értékek népszerűsítésének és megőrzésének céljából indított el egy két és fél éves projektet az Apáthy István Egyesület.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének háttérintézményeként működő egyesület egy nemrég megnyert, uniós forrásból támogatott pályázatnak köszönhetően három Kolozs megyei Natura 2000-es terület kezelési tervét készítteti el, és a térség lakói körében a természetvédelem fontosságát tudatosító kampányokat szervez. A projekt címe: A Kolozsvári Bükk-Malomvölgy (ROSCI0074), Szentiváni rét (ROSCI0356) és a Kis-Szamos (ROSCI0394) közösségi jelentőségű területek integrált menedzsmentterveinek kidolgozása (Elaborarea planurilor de managmenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic). A projekt támogatói: a Környezetvédelmi és Klímaváltozási Minisztérium és az Európai Regionális Fejlesztési Alap Környezeti Operatív Programja.

A projekt fő célja a közösségi vagy országos jelentőségű élőhelyek és fajok védelmének megerősítése a biodiverzitás és a természeti örökség megőrzése érdekében. A tevékenységekbe ökológus és biológus egyetemi hallgatók is bekapcsolódhatnak, akik számára jó szakmai gyakorlat lehet egy ilyen projektben való részvétel.

Az Apáthy István Egyesület szakértőket bíz meg a három védett területen élő fajok és különböző típusú élőhelyek felmérésével, akik ezek eredményeit felhasználva mindegyik terület esetében helyspecifikus természetvédelmi intézkedéseket dolgoznak ki. A felmérésekre a területek menedzsmenttervének elkészítéséhez van szükség. A projekt lebonyolításáért felelős munkacsoport a három Natura 2000-es terület térségében lévő települések lakói számára tudatosító és informáló kampányokat is szervez. A projekt tevékenységeiben érintett települések: Kolozsvár, Szászfenes község, Csürülye község, Erdőfelek község, Tordaszentlászló község; Kisbács község; Dés és Szamosújvár, Szamosújvárnémeti község, Mikeháza község.

A pályázat keretében a védett élőhelyeket és a védett állat- és növényfajok populációit térképezik fel, felmérik állapotukat, de készül geológiai, geomorfológiai, hidrológiai, klimatológiai és talajtani térkép is. A döntéshozók és érintettek számára konferenciákat, műhelyeket, közvitákat szerveznek, fényképkiállítás is lesz, a megye iskoláiban pedig környezetvédelmi nevelési programokra kerül sor. A projekt elején és végén egyaránt felmérik az érintett lakosság természetvédelmi területekkel kapcsolatos ismereteit, környezettudatosságuk fokát. A projekt végére elkészül a három menedzsmentterv, zárókonferenciát szerveznek, szakjelentéseket, kiértékelőket, tanulmányokat és térképeket publikálnak.

Egy sűrűn lakott régióban, három különböző, komplex természetvédelmi területről lévén szó, a természetmegőrzés sokféle szempontjának kell érvényesülnie, szoros együttműködésben a helyi közösségekkel, amelyek hozzájárulása és közreműködése nélkül fenntartható fejlődés nem lehetséges a régióban. A megvalósult projekt és a felhalmozott tapasztalatok ily módon akár jó gyakorlattá is válhatnak, amelyet más, hasonló adottságú területeken is alkalmazni lehet.

Az 1667 hektáros Bükk-Malomvölgyi Natura 2000-es területen többek között a lápmaradványok számos ritka reliktumfajnak, pl. a szibériai hamuvirágnak adnak otthont, ezek fennmaradását azonban Erdőfelek község és Kolozsvár terjeszkedése veszélyezteti. A 47 hektáros Szentiváni réten – amelyet nagyrészt legelőnek és kaszálónak használnak – él többek között az erdélyi tarsza. A 117 hektáros Kis-Szamos Natura 2000-es terület fontos élőhelye a vidrának, de itt maradt fenn érintetlenül az egyetlen holtágrendszere a folyónak, ahol egy erőteljesen urbanizált környezetben sok faj talált végső menedéket.

Növények
Adenophora lilifolia – illatos csengettyűvirág
Eleocharis carniolica – sűrű csetkáka
Ligularia sibirica – szibériai hamuvirág
Liparis loeselii – hagymaburok

Rovarok
Colias myrmidone – aranyszínű kéneslepke
Eriogaster catax – sárga gyapjasszövő
Euphydryas aurinia – lápi tarkalepke
Euphydryas maturna – díszes tarkalepke
Isophya stysi – erdélyi tarsza
Leptidea morsei – nagy mustárlepke
Lycaena dispar – nagy tűzlepke
Maculinea teleius – vérfű-hangyaboglárka

Halak
Cobitis taenia – vágó csík
Gobio kessleri – homoki küllő
Rhodeus sericeus amarus – szivárványos ökle

Hüllők és kétéltűek
Bombina variegata – sárgahasú unka
Emys orbicularis – mocsári teknős

Emlősök
Lutra lutra – európai vidra

További információk a projekt weboldalán.

Forrás: közlemény

A projektet a Svájci Államszövetség társfinanszírozza a kibővült Európai Unió Számára létrehozott svájci hozzájárulásból.

Címkék: , , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!