Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 30.1.2013

Zöldövezet program Romániában: majdnem Vatikán-méretű területet zöldesítettek 2006 óta

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 2013-ban ismét meghirdette a Zöldövezet programot. A mintegy 150.000 eurónyi támogatási keretre környezetvédelmi projekteket megvalósító civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

„A program legfontosabb célkitűzései közé a fiatalok környezetvédelmi nevelése, illetve a nagyközönség védett területekkel kapcsolatos mentalitásának megváltoztatása tartozik” – mondta Daradics Kinga, a MOL Románia ügyvezető igazgatója. „A Zöldövezet program évről évre növekvő sikere két tényt bizonyít: egyrészt azt, hogy a társadalmi célok érdekében történő civil-vállalati együttműködéseknek jelentős létjogosultsága van. Másrészt azt, hogy az ilyen jellegű, stratégiailag kigondolt együttműködéseket hosszú távon érdemes elképzelni és működtetni” – nyilatkozta Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány igazgatója.

A Zöldövezet programot a Polgár-Társ Alapítvány szervezi a MOL Románia által nyújtott támogatás alapján. Városi zöldövezetek kialakítására vagy felújítására legtöbb 9.000 lejnyi támogatás nyerhető el. Védett területek népszerűsítésére a megszabott legnagyobb támogatás 20.000 lej. Csog Évát, a MOL Románia szóvivőjét kérdeztük a részletekről.

Milyen szempontok alapján választják ki a nyertes projekteket?

Csog Éva: – A pályázatok elbírálásánál az első szakaszban a formai szempontokat ellenőrizzük. A kiírás szerint a dossziét három példányban kell összeállítani, és február 19-éig, 16 óráig eljuttatni az alapítvány székhelyére. A dossziénak tartalmaznia kell a civil szervezet alapító dokumentumainak másolatát, a projektkoordinátor szakmai önéletrajzát, néhány fotót a felújítani kívánt területről, a projekt bemutatását a formanyomtatványon.

Ez a felsorolás természetesen nem teljes, de érzékeltetni szeretném azt, hogy a projekt leírása mellett a szakmai szempontokat is ellenőrizzük. A formai szempontok alapján megfelelőnek ítélt pályázatok a szakmai zsűri elé kerülnek, akik a bemutatott projektek relevanciáját és életképességét vizsgálják. Például, hogy a növények (virágok, cserjék), amiket el szeretnének ültetni, megélnek-e az adott vidékre jellemző éghajlati viszonyok között, milyen a terület jelenlegi állapota, hány önkéntest szándékoznak bevonni. Milyen módon biztosítják a program fenntarthatóságát: megvannak-e a tervek, lehetőségek arra, hogy ezek a kialakított zöldövezetek hosszú távon is fennmaradjanak. Továbbá figyelembe veszik azt is, hogy az ökológiai nevelés mekkora súllyal és milyen formában szerepel a projekt célkitűzései között.

A szakmai zsűri szerepe különösen fontos, hiszen ilyen módon biztosítjuk azt, hogy a valóban releváns, professzionálisan elkészített projektek kapjanak támogatást. Két különböző kategóriában lehet pályázni, az egyik a Városi zöldövezetek, ebben a komponensben összesen 50.000 euró a pályázati keret, a másik komponens a Védett területek népszerűsítését célozza, ennek a pályázati kerete 100.000 euró, itt látogatóközpontokat rendeznek be, tanösvényeket alakítanak ki, Biodiverzitás Napot szerveznek, Junior Ranger programokat gyermekeknek.

2013-ban mit látnak prioritásnak a romániai zöldövezetek területének növelése érdekében?

A 47/2012-es törvény értelmében az egy főre eső zöldövezet legkevesebb 20 négyzetméter kellene, hogy legyen. Ez a zöld felület az utóbbi évek gazdasági fellendülésének és az építkezéseknek köszönhetően többnyire csökkent, ennek ellenére a statisztikák szerint nem állunk rosszul. A program célja az, hogy a városi zöldövezetek felújítása, kialakítása révén járuljon hozzá nemcsak egy egészségesebb környezet kialakításához, hanem a helyi közösségek fejlesztéséhez. Az idei pályázati kiírás egyik újítása pont az, hogy az eddigiektől eltérően most már társasházak belső udvarainak zöldesítésére, rendbetételére is lehet pályázni, és úgy véljük, hogy ezáltal az emberi kapcsolatok megszilárdítását is segíthetjük ezekben a közösségekben.

Hogyan ellenőrzik a támogatott projektek megvalósulását?

A partneralapítványunk, a Polgár-Társ Alapítvány képviselői minden projekt megvalósulását követi. Ezen kívül köztes, és a projekt befejeztével, végleges pénzügyi elszámolást és beszámolót is kérünk. Az elmúlt hét év alatt, ami 275 pályázat megvalósulását jelentette, egy esetben volt példa arra, hogy nem küldték el a beszámolót. Ez a szervezet természetesen feketelistára kerül, és többet nem részesülhet támogatásban.

Követik-e, mi történik az Önök által támogatott zöldövezetekkel, volt-e példa rongálásra, vandalizmusra, bármilyen visszaélésre?

A pályázatok elbírálása során egy másik fontos szempont, hogy a megvalósított zöldövezetek fennmaradását milyen módon biztosítják a civil szervezetek. Ennek egyik központi eleme a helyi közösségek felvilágosítása a környezetükben levő természeti értékek jelentőségéről, azért, hogy ezeket elfogadják, ne rongálják meg, és amennyiben lehetséges, vigyázzanak is rájuk.

A Városi zöldövezetek esetében előfordul az, hogy a civil szervezetek erőfeszítései ellenére például kitépik a virágokat a szóban forgó zöldövezeten, vagy megrongálják azt, a Védett területek népszerűsítését célzó komponens esetében viszont, a természetvédelmi területek jellegéből fakadóan is kevésbé áll fenn a rongálás lehetősége, valószínűsége.

2006 óta mi volt a legpozitívabb tapasztalatuk a program kapcsán? Mit tartanak a legnagyobb eredménynek?

Maga a program a legnagyobb eredmény. 2006 óta több mint 100.000 önkéntes vett részt a tevékenységeken, és több mint 335.000 négyzetméternyi területet zöldesítettek a civil szervezetek a helyi közösségek bevonásával. A 300.000 négyzetméter nem mond sokat, de ez háromnegyede a Vatikán területének, ami 440.000 négyzetméteren fekszik.

A számok mellett persze sokkal fontosabb az, hogy több tízezer gyermek tanult a környezetvédelem fontosságáról, több tízezer embert mozgósítottunk a pályázatok megvalósítása során. Rájöttünk arra, hogy nem feltétlenül a pénz számít, hanem az akaraterő, hiszen sok esetben a MOL-tól kapott támogatás újabb pénzügyi támogatást generált, emellett pedig sok esetben adományként kaptak növényeket, eszközöket, az önkormányzat is partner volt az erőfeszítéseikben. Egyfajta “élesztőként” működött, és erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ez azt jelenti, hogy közösségi összefogást generált.

Ki kaphatja a Zöldövezet díjat 2013-ban – ha úgy tetszik, milyen az ideális pályázó “fantomképe”?

Az ideális pályázó kreatív és innovatív, önkéntesekkel dolgozik, a helyi közösség számára releváns projektet dolgozott ki és a legjobban, a legtöbb helyi erőforrás bevonásával valósította meg terveit, melynek során különös jelentőséget tulajdonított a környezettudatos nevelést célzó non-formális tevékenységeknek. Ilyen például az idei nyertes, a Pro Múzeum Egyesület, amely a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán alakított ki egy botanikus kertet, amelyet a vidékre jellemző növényekkel ültettek be. Ők a díj keretében újra megkapták azt az összeget, amiből a projektet már megvalósították, és a botanikus kert továbbfejlesztésére fogják fordítani.

Ki kaphatja a Védett területekért díjat?

A Védett területek díj az idei pályázati kiírás második újdonsága, ezzel szeretnénk ösztönözni a civil szervezetek arra, hogy a projekteket a lehető legmagasabb szakmai színvonalon vigyék végbe, a helyi közösségek mozgósításával. Ennek a díjnak az értéke legtöbb 10.000 lej lehet. Ebben a kategóriában is fontos, hogy kreatív és innovatív tevékenységeket dolgozzanak ki és valósítsanak meg azok a szervezetek, amelyek az idén pályáznak, így esélyesekké válnak arra, hogy megnyerjék a díjat.

A Zöldövezet díj nyertese 2011-ben

A Nagymama Kertje elnevezésű projekt az ötlet eredetiségének és a Biodiverzitás napja, a Környezet Napja és a Gyereknap alkalmából szervezett ökológiai nevelési tevékenységeknek köszönhetően nyerte el a Zöldövezet díjat. A projektet a Team-Work Egyesületnek a Bukaresti Egyetem Botanikus Kertjével 5 éve kezdeményezett együttműködése ihlette. A díjnyertes terv eredményeképpen a látogatók megcsodálhatják a hagyományos kertekben fellelhető gyümölcsfákat, cserjéket és zöldségeket.

Címkék: , , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!