Think Outside The Box

Transindex rovatok


Urban Legend | 26.10.2011

A piknik rasszista szó, a shit rövidítés: szavak és hiedelmek

Az egyes szavak etimológiájának kutatása a nyelvészek feladata – legalábbis ezt gondolnánk. Mégis némely kifejezés eredetével kapcsolatban számos olyan hiedelem jelenik meg, amelyet nyelvészek folyamatosan cáfolni próbálnak, de lánclevelekben, körüzenetekben vagy akár irodalmi művekben is előfordulhatnak. Ezekből válogattunk.

Rasszista angol kifejezések

A Snopes.com időnként nemcsak felkutatja a legendák eredetét, hanem magyarázatot ad arra is, hogy miért terjedhetett el. Így egyik rasszista eredetűnek titulált szó magyarázatánál ezt írja: “manapság divatos lett mindenféle fajgyűlölő eredetet tulajdonítani egyszerű szavaknak (mintha kitörölhetnénk a történelmünk nemkívánatos elemeit néhány szó megszüntetésével)”.

Az egyik ilyen a “buck”, mint a dollár szinonimája, a másik pedig a piknik. Előbbinek egyik jelentése ténylegesen ‘néger férfi’, viszont téves az a feltevés, hogy fizetőeszközként is a rabszolgasággal lenne összefüggésben. A hiedelem szerint mivel egyéb javakat rabszolgákra is cseréltek, a két rabszolgáért cserébe megszerzett szekér pl. “két buckot” ért. A piknik szó feltételezett eredete még morbidabb, állítólag a “pick a nigger”, ‘válassz ki egy négert’ kifejezésben keresendő, mivel gazdag rabszolgatartó családok szórakozása volt egy találomra kiválasztott fekete felakasztása ebéd közben.

A Snopes szerint azonban egyik eredeztetés sem helyes. A buck akkor jelent meg az angol nyelvben, amikor a szarvasbőr (deerskin vagy buckskin) fizetőeszköznek számított, és amikor ez megszűnt, általában a pénzre kezdték alkalmazni. A piknik pedig francia eredetű, a piquenique a piquer ’csipegetni’ igéből és egy arra rímelő, ám értelmetlen utótagból alakult ki.

Betűszónak vagy mozaikszónak értelmezett kifejezések

Ezeket is leginkább angol nyelvterületen kell keresni, és leginkább a káromkodások tartoznak ebbe a kategóriába. A fuck szó feltételezett etimológiáját már az azonos című filmről szóló cikkünkben is megemlítettük: számos helyen olvasható, hogy ez a Fornication Under the Consent of the King, ’paráználkodás a király engedélyével’ rövidítéséből származik. Állítólag a középkori Angliában így akartak a túlnépesedés ellen küzdeni, és a királynak jóvá kellett hagynia a házastársak közötti nemi kapcsolatot is. A sztori persze meglehetősen abszurd és mint ilyen, valótlan is.

Ritkábban jelenik meg, de a shit szónak is tulajdonított rövidítés-eredetet néhány, a 2000-es évek elején keringő levél. Eszerint a hajókat vagy a hajófenékben elhelyezett ládákat jelölték meg ezzel a szóval, és a Ship High In Transit kifejezés akronímája lenne, ami arra figyelmeztet, hogy vigyázzanak a hajófenékbe jutott vízzel, mert büdös lehet. Ez szintén hamis, és a fuckhoz hasonlóan itt sincs szó semmiféle rövidítésről. Nagyon régi szavakról beszélünk, amelyek mai hangalakja változhatott ugyan, de (elsődleges) jelentése mindig ugyanaz volt: se több, se kevesebb, mint a szószerinti.

Könnyű spekulálni az olyan szavak esetében, amelyek eredetét a mai napig sem ismerjük biztosan. Ilyen a nylon, amelyről állítják, hogy a New York és London összevonásából keletkezett. Ez azért nem valószínű, mert az anyagot egy wilmingtoni laborban állították elő. Beck Mihály tudománytörténész A rövidítések természetrajza című tanulmányában ezt írja róla: „A legvalószínűbb magyarázat az, hogy eredetileg a norun-t javasolták, ami a no running (ti. nem fut le a szem a harisnyán) rövidítése volt. Ezt azután a visszafelé olvasott nuron-nal gondolták helyettesíteni, de ezt a neuron-ra emlékeztető volta miatt elvetették. Ezután a nulon következett, de ezt egy másik védett névhez való hasonlósága miatt hagyták el. A következő javaslat a nilon volt, ezt váltotta fel a végleges forma, a nylon. A szó tehát maga nem rövidítés, hanem egy rövidítésből alakult ki.”

Claude Monet: A piknik

Kicsit más helyzetben van az O.K., amely valóban rövidítés, de hogy minek a rövidítése, azt akadémiák sem tudják eldönteni. Az iskolában valószínűleg az “all correct” ‘minden rendben’ kezdőhangjaiként tanultuk, de ez csak egyike a négy elfogadhatónak tartott elmélet közül. A másik három Martin van Buren demokrata elnök Old Kinderhook nevű rezidenciájáról, egy őslakos indián szóról és afrikai eredetekről beszél. Ezek mellett még egy sor monogramot, a haiti Aux Cayes kikötőt nevét, sőt háborúban használatos kódot (0 killed – senki sem halt meg) vélnek a szó eredete mögött felfedezni.

Végül pedig egy olyan nem-rövidítést említsünk meg, amely a közismert ifjúsági regényben, a Téli berekben is szerepel, így sokunknak megmaradhatott ez a téves magyarázat. A sznob szót Fekete István karaktere úgy magyarázza, hogy a s.nob. rövidítést a sine nobilitate, azaz nemesi címmel nem rendelkező diákoknak kellett az egyetemi névjegyzékben feltüntetniük a kora újkori Angliában. Persze az elmélet nem Feketétől származik, az angolok is ismerik, az Oxford Dictionary pedig magyarázatot is ad a valódi eredetre: cipészinast jelentett, és a Cambridge-ben tanuló diákok valóban átvették, de mindenkire használták, aki nem volt egyetemista.

Címkék: , , , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!