Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 24.11.2010

Élesszük újra Európa zöld szívét!

A Királykő

Az elmúlt évtizedig Európában nem volt szokás a vadonokról beszélni. A legtöbben úgy gondolták, a vadon olyasmi, amivel más kontinensek rendelkeznek, miközben Európa erőssége leginkább kulturális örökségében rejlik.

Most új irány körvonalazódik az EU természetvédelmi elveiben, amely a vadonok megőrzésére összpontosít. November 16-17. között az Európai Elnökség konferenciát szervezett a távlati elképzelések, gazdasági előnyök, gazdálkodás, szakmapolitikai célok, kommunikáció és a forrásszerzés megbeszélésére.

Mi a vadon?

A „vadon” kifejezés nagy kiterjedésű, háborítatlan természeti tájakat jelöl. Ezeken a területeken, amelyek menedéket biztosítanak a vadon élő növények és állatok számára, a természeti folyamatok működnek, minden emberi beavatkozás nélkül. De ez csupán a vadon egyik ismérve. A másik tisztán érzelmi: azok az emberek, akiknek szerencséjük van eljutni e tájakra, gyakran olyan egyedülálló spirituális élményeket tapasztalnak meg, amelyek megváltoztatják a természettel, az emberiséggel, sőt önmagukkal való kapcsolatukat.

Miért beszélhetünk Európában vadonokról?

Tény, hogy Európa területének kevesebb mint 1%-a vadon, és még ezek közül is soknál számíthatunk a jövőben az emberi zavarás valamilyen formájú megjelenésére. Létezik ugyanakkor egy másik 1%-nyi terület, amely potenciálisan vadonná alakítható lenne, ha a folyamat kezdeti lépéseit a helyreállító intézkedésekkel (pl. az infrastruktúra elbontásával, őshonos fajok, köztük nagytestű növényevők, nagyragadozók visszatelepítésével stb.) megsegítenénk. Ez az 1% természetes és természetközeli területeket foglal magába, ahol a vidék elnéptelenedése és a művelt területek felhagyása mint európai trend szintén érvényesül.

Ennek következtében Európában egy visszavadulási folyamat tapasztalható, ami egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy teret adjunk a természetnek. Amellett, hogy ez jelentősen növelné az európai természetvédelem eredményességét, számos haszonnal járna a helyi közösségeknek, földtulajdonosoknak és az európai társadalomnak egyaránt. A vadon ugyanis jelentős környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális előnyökkel jár, így a turizmus fejlődésével, egyéni terápiás lehetőségekkel és még sok mással.

Pelikánok a Duna-deltában

A téma az Európai Unió napirendjén

A Rebuilding the Natural Heart of Europe (Európa zöld szívének újjáélesztése) című konferenciát az EU belga elnöksége és a Wild Europe Initiative szervezte 2010. november 16-17-én Brüsszelben. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága világosan megfogalmazta szándékát arra vonatkozóan, hogy a vadon koncepcióját bevezesse az európai irányelvekbe, a Biológiai Sokféleség 2010 Után Stratégiába (Post-2010 Biodiversity Strategy).

A vadon védelme három pillérre épül. A megmaradt vadonok szigorú védelme a legfontosabb. Ezt követi a nagy természeti területek „visszavadítása”, illetve a felhagyott területek helyreállítása. Elkészül majd a Wilderness Register (Vadonok Listája), és a kezelésükre speciális előírásokat állítanak össze a Natura 2000 hálózaton belül. Kurt Vandenberghe (az Európai Bizottság Környezetvédelmi kabinetvezetője) a koncepciót a zöld gazdaság szélesebb összefüggésébe helyezte, és javasolta, hogy a vadon koncepciója helyet kapjon a mezőgazdasági politikában, a kohéziós politikában és az új EU-költségvetésben.

Elmondta, hogy helytelen kizárólag a növekedésre és a munkahelyteremtésre összpontosítanunk, mert az EU számára létszükséglet arról is gondoskodni, hogy a természet által nyújtott javakat ne használjuk kizárólagosan ezen célok elérésére. Ennek egyik hatékony eszköze lehet az, ha lehetővé tesszük, hogy a természetes folyamatok gazdálkodásból kivont nagy területeken, szabadon működjenek.

Európa vadvilágáról számos fotó megtekinthető a Wild Wonders of Europe (Európa vad csodái) honlapon.

Forrás: sajtóközlemény

Címkék: , , , , ,

0 hozzászólás

Szólj hozzá!