Think Outside The Box

Transindex rovatok


Aktualitás | 2.4.2013

Civilizációs betegségekről és Erdély tengeri algáiról is szó lesz a Kolozsvári Biológus Napokon

Április 12-14. között szervezi meg a 14. Kolozsvári Biológus Napokat a BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete, az Apáthy István Egyesület és a MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) Biológiai Szakbizottsága. Helyszín: Biológia és Geológia Kar, Gerinctelen Állattani Előadóterem (SZN), Mikó-kert, Clinicilor (Mikó) u. 5–7, Kolozsvár.

Részletes program:

Péntek, április 12.

8:50 – Köszöntő
PLENÁRIS ELŐADÁSOK
9:00 – Podani János (Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Rendszertan versus evolúció: az érem két oldala (Darwin kontra Linné)
9:40 – Deák Péter (Genetikai Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, Szeged): Civilizációs betegségek és az evolúció kapcsolata
10:20 – 10:30: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
10:30 – Horváth Orsolya, Lukács Balázs András, Tóth János Pál, Molnár V. Attila: Három amfibikus Elatine faj elárasztás indukált fenotipikus plaszticitása: Használhatók-e a vegetatív jellegek a taxonómiájukban?
10:45 – Kelemen András, Török Péter, Valkó Orsolya, Deák Balázs, Miglécz Tamás, Tóthmérész Béla: Hortobágyi szikes és löszgyepek rekonstrukciójának tapasztalatai
11:00 – Bartha László, Sramkó Gábor: A kakasmandikó fehér virágszínű változatának (Erythronium dens-canis L. var. niveum Baumg.) molekuláris taxonómiai vizsgálata
11:15 – Mosolygó Ágnes, Surányi Gyula, Sramkó Gábor: A Pulsatilla patens filogeográfiája a Kárpát-medencében
11:30 – Kovács Szilárd, Endre Gabriella, Lhotsky Barbara: A homoki ternye (Alyssum tortuosum) magyarországi populációinak vizsgálata RAPD markerek segítségével
11:45 – 12:00: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
12:00 – Kondics Beatrix Emese, Fodor Izabella Enikő, Kuhn Thomas, Fenesi Annamária, Ruprecht Eszter: Az égetés hatása mérsékelt-övi lágyszárú fajok magvainak csírázására
12:15 – Fodor Izabella Enikő, Kuhn Thomas, Kondics Beatrix Emese, Fenesi Annamária, Ruprecht Eszter: A hősokk hatása mérsékelt-övi gyepi és gyomfajok magvainak csírázására
12:30 – Sándor Dorottya, Geréd Júlia, Fenesi Annamária, Ruprecht Eszter: A transzgenerációs plasztikusság szerepe az inváziós növények sikerében
12:45 – Német Enikő, Markó Bálint: Hangyaközösségek szerkezetének rövidtávú változása felhagyott mezőségi szántóföldeken
13:00-13:15: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
13:15 – Jére Csaba, Bücs Szilárd, Csősz István, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas: Elszigetelt populációk vagy rejtett kapcsolatok: a Blasius patkósdenevér (Rhinolophus blasii) jelenléte a Királyerdő hegységben
13:30 – Bücs Szilárd, Jére Csaba, Csősz István, Barti Levente, Bartha Csaba, Jakab Endre, Szodoray-Parádi Farkas: Az Erdélyi Szigethegység barlangi denevérfaunájának aktuális helyzete
13:45 – Osváth Gergely, Vágási István Csongor, Szép Tibor, Vincze Orsolya, Nagy Károly, Veres-Szászka Judit, Pap Péter László: Az élettani stressz és a populációcsökkenés közötti kapcsolat európai madárfajok esetében
14:00 – Marosi Albert Béla, Ioan V. Ghira, Alfred-Ștefan Cicort-Lucaciu, Severus-Daniel Covaciu-Marcov, Sas István, Octavian Popescu: Mesotriton alpestris refugium a Nyugati Szigethegységben
14:15 – 15:20: EBÉDSZÜNET

PLENÁRIS ELŐADÁS
15:20 – Csernák Erzsébet (Országos Onkológiai Intézet, Budapest): Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a patológiai diagnosztikában

KISELŐADÁSOK
16:00 – Csatári Gábor, Müller Viktor: A HIV-1 fertőzés betegségprogressziója: egy új hipotézis matematikai modellezése
16:15 – Szerémy Péter, Makai Ildikó, Jani Márton, Gedey Szilvia, Tauberné Jakab Katalin, Márky-Zay János: Emberi gyógyszer transztporterek és antimaláriás szerek kölcsönhatás vizsgálata in vitro rendszerekben
16:30 – Kiss Márton, Kelemen-Valkony Ildikó, Kiss András, Radics Mónika, Csiszár Katalin, Mink Mátyás: A muslica mint a COL4A1 és COL4A2 IV-es típusú kollagének mutációihoz kapcsolódó emberi megbetegedések állati modellje
16:45 – 17:00: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
17:00 – Fodor Eszter Klára, Pákáski Magdolna, Sántha Petra, Sántha Miklós, Janka Zoltán, Kálmán János: Immobilizációs stressz hatása a β-aktin citoszkeletonra vad típusú és apoB transzgénikus egér agyban
17:15 – Kovács Levente, Nagy Olga, Pál Margit, Octavian Popescu, Deák Péter: Ubikvitin stress és apoptózis Drosophila-ban
17:30 – Fazakas Csilla, Wilhelm Imola, Végh Attila Gergely, Molnár Judit, Haskó János, Nyúl-Tóth Ádám, Váró György, Krizbai István: Rho-kinázok szerepe a melanóma agyi áttétképzésében
17:45 – Sike Ádám, Nagy Enikő, Boros Imre: Az ABCB1 transzporterek expressziójának szabályozásában számos mechanizmus szerepet játszik drog-rezisztens patkány sejtekben
18:00 – 18:15: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
18:15 – Komlósi Gergely, Rózsa Márton, Oláh Szabolcs, Molnár Gábor, Barzó Pál, Tamás Gábor: Emberi agykérgi idegsejt hálózatok működésének vizsgálata
18:30 – Sántha Petra, Veszelka Szilvia, Kiss Lóránd, Walter Fruzsina, Oláh Zita, Tóth Andrea, Bocsik Alexandra, Pákáski Magdolna, Kálmán János, Kittel Ágnes, Deli Mária: Stressz hatása a vér-agy-gátra: mikroszkópos vizsgálatok patkány agymetszeteken
18:45 – Farkas Anita, Nagy Gábor, Papp Tamás, Vágvölgyi Csaba: A Mucor circinelloides HMG-KoA reduktáz génjeinek kifejeződése különböző környezeti hatásokra
19:00 – Fülöp András, H. Herman, C. Popa, M. Rosu, A. Hermenean: A kriszin szerepe a CCl4 okozta máj- és vesekárosodás megelőzésében
19:15 – Oláh Zita, Pákáski Magdolna, Tóth Melinda E., Zvara Ágnes, Klivényi Péter, Ivitz Eszter, Sántha Miklós, Vécsei László, Janka Zoltán, Kálmán János: Potenciális Alzheimer-kórra jellemző biomarkerek azonosítása
20:00 – beszélgetés a Bulgakov kávézóban

Szombat, április 13.

PLENÁRIS ELŐADÁS
9:20 – Nagy Nándor (Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest): A Hirschsprung-kór fejlődésbiológiai alapjai

KISELŐADÁSOK
10:00 – Tóth Eszter Judit, Csernetics Árpád, Bencsik Ottó, Szekeres András, Vágvölgyi Csaba, Papp Tamás: Heterológ eredetű xantofill bioszintézis gének kifejeztetése Mucor circinelloides-ben
10:15 – Kovács Aranka Stella, Juhász Hajnalka, Kristó Edit Kata, Szekeres András, Bencsik Ottó, Nyilasi Ildikó, Papp Tamás, Vágvölgyi Csaba: ω-6 és ω-3 zsírsavak termelésének vizsgálata a Mortierellales renden belül
10:30 – Talapka Petra, Nagy Lajos, Pál Alexandra, Poles Marietta, Puskás G. László, Bagyánszki Mária, Fekete Éva, Bódi Nikolett: Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében
10:45 – 11:00: SZÜNET

11:00 – Janovics Róbert, Bihari Árpád, Papp László, Dezső Zoltán, Major Zoltán, Sárkány-Kiss Endre, Bujtás Tibor, Veres Mihály, Palcsu László: Tritium 60CO és 137CS monitoring vizsgálat a paksi atomerőmű (Magyarország) melegvíz kibocsájtó csatornája környékén
11:15 – Dénes Avar-Lehel, Kolcsár Levente Péter, Keresztes Lujza: A Pedicia staryi fajcsoport (Diptera, Pediciidae) mitokondriális filogenetikája: a Kárpátok vízi élőhelyeinek komplex evolúciója
11:30 – Keresztes Zsolt Gyula, Felföldi Tamás, Somogyi Boglárka, Nagy Erika, Bartha Csaba, Székely Gyöngyi, Vörös Lajos: Tengeri algák az Erdélyi-Medence sós tavaiban
11:45 – Buczkó Krisztina, Magyari Enikő: Kovaalga alapú vízszint rekonstrukciók nyílt és zárt hegyi tavakban a negyedidőszak végén
12:00-13:20: EBÉDSZÜNET

PLENÁRIS ELŐADÁS
13:20 – Oborny Beáta (Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Kritikus küszöbök az ökológiában

KISELŐADÁSOK
14:00 – Nagy András Attila: Natura 2000-es területek kijelölése halak védelme érdekében Romániában: a második biogeográfiai szeminárium következtetései
14:15 – Imecs István, Nagy András Attila: A Csíki-medence halfaunájának áttekintése és kiértékelése
14:30 – Szabó D. Zoltán, Domșa Cristian, Kovács István, Gábos Ede, Nagy H. Beáta, Fenesi Annamária: Hat év tojáshéjban: Mindennapi Madarak Monitoringja Romániában 2006-2012 között
14:45 – Benkő Zoltán, Gábos Ede, Kiss István, Osváth Gergő, Szabó D. Zoltán: Madártani felmérés a Túr Menti Védett Területeken
15:00 – 15:15: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
15:15 – Boross Nóra, Markó Gábor, Laczi Miklós, Garamszegi László Zsolt, Hegyi Gergely, Herényi Márton, Kiss Dorottya, Nagy Gergely, Rosivall Balázs, Szöllősi Eszter, Török János: A hematokrit szezonális mintázata és kapcsolata az egyedi minőséggel örvös légykapónál (Ficedula albicollis)
15:30 – Fülöp Attila, Vágási I. Csongor, Czirják Gábor Árpád, Bărbos Lőrinc, Pap Péter László: Tollminőséget jelző változók és tollbontó baktériumok általi terheltség közötti kapcsolat vizsgálata házi verebeknél (Passer domesticus)
15:45 – Bărbos Lőrinc, Vágási I. Csongor, Osváth Gergely, Marton Attila, Sándor Krisztina, Vincze Orsolya, Pap Péter László: A madártoll szerkezetének változatossága az életmenet jellegek függvényében
16:00 – Ónodi Gábor, Csörgő Tibor: A szukcesszió és a harkály közösség kapcsolata
16:15 – Farkas János, Pokorni Flóra, Kulcsár Árpád, Cserkész Tamás: A vadriasztás gyakorlati lehetőségei autópályák és egyéb utak mentén, vadak távoltartása mezőgazdasági és erdészeti területektől
16:30 – 17:00: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
17:00 – Nagy Csaba, Markó Viktor, Jerry V. Cross: A fekete fahangya, Lasius niger (L.) aktivitásának csökkentése a lombkoronában, mint a fekete cseresznye-levéltetű, Myzus cerasi (Fabricius) elleni közvetett biológiai védekezés alternatív lehetősége
17:15 – Czekes Zsolt, Ferencz Márta, Molnár Gyöngyvér, Markó Bálint: Eltérő peterakási stratégia a szürkés (Maculinea alcon alcon) és a karszti hangyaboglárkánál (Maculinea alcon xerophila) (Lepidoptera: Lycaenidae)
17:30 – Ferencz Márta, Molnár Gyöngyvér, Czekes Zsolt, Vizauer Tibor Csaba: Egy védett lepkefaj, a Maculinea alcon ‘xerophila’ (Lepidoptera: Lycaenidae) torockói populációjának felmérése
17:45 – Molnár Gyöngyvér, Ferencz Márta, Czekes Zsolt, Markó Bálint: A hangyaközösség szerkezetének vizsgálata a szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon xerophila) szintopikus és nem szintopikus populációinak élőhelyén
18:00 – 18:15: SZÜNET

KISELŐADÁSOK
18:15 – Maák István, Somogyi Anna, Kovács Judit: Mit jeleznek a hangyatetemek a rabszolgatartó Formica sanguinea hangyafajnak és rabszolgájának?
18:30 – Császár Péter, Gallé Róbert, Maák István, Szpisjak Nikolett, Torma Attila: Futóbogár-együttesek (Coleoptera: Carabidae) szerveződését befolyásoló tényezők Maros menti élőhelyen – előzetes eredmények
18:45 – Schwéger Szabina, Bihari Péter, Bozsó Miklós, George Melika, Pénzes Zsolt: Inkvilin gubacsdarazsak (Hymenoptera, Cynipidae, Synergini) filogenetikája
19:00 – Kolcsár Levente Péter, Erős Katalin, Csata Enikő, Német Enikő, Markó Bálint: A vaslábi Fenék rétláp és a Borzonti Nyíres láp állapotfelmérése a Gyergyói-medencében

19:15 – Apáthy-díj átadása

Juhász Ágota és Demeter László dokumentumfilmje: Hegyi kaszálók – Biodiverzitás és hagyományos gazdálkodás (60’) – a filmet mindkét nap az ebédszünetben az Állattani Múzeumban vetítik le.

21:00 óra: BIOLÓGUS BULI Helyszín: Agape pince. Jegyek a buli helyszínén vásárolhatók.

Forrás: közlemény

Címkék: , , ,

4 hozzászólás

 1. A hozzászólás szerzője: Autoimmun betegségek, gyorsétel-imádat, állatfóbia: az evolúció terhe » Think Outside The Box
  Közzétéve: 15.4.2013, 8:35 am

  […] az asztma, a cukorbetegség és a különböző allergiák előfordulása egyre gyakoribb. A 14. Biológus Napok keretén belül a Civilizációs betegségek és az evolúció kapcsolatáról tartott előadást […]

 2. A hozzászólás szerzője: Turizmus és erdőirtás zavarja az Erdélyi Szigethegység denevéreit » Think Outside The Box
  Közzétéve: 18.4.2013, 12:36 pm

  […] keretén belül végzett kutatást 2010. január és 2013. március között. Eredményeikről a 14. Kolozsvári Biológus Napokon számoltak […]

 3. A hozzászólás szerzője: Bárkiből lehet madárfelmérő » Think Outside The Box
  Közzétéve: 24.4.2013, 4:09 pm

  […] Madarak Monitoringja program keretén belül végzett kutatási eredményeit ismerhettük meg a 14. Biológus napokon. A 2006 és 2012 között folyó megfigyelések segítettek felmérni a Romániában gyakori […]

 4. A hozzászólás szerzője: Út a vadonban- hogyan tartsuk távol az állatokat a közutaktól » Think Outside The Box
  Közzétéve: 29.4.2013, 2:14 pm

  […] is elég sok vadgázolással számolhatunk, ezek jövőbeni megelőzéséhez ad segítséget a Kolozsvári Biológus Napokon elhangzott kutatás, amely több lehetséges opciót is […]

Szólj hozzá!